Tidligere utlyste stillinger

60% vikariat som sykepleier/ psykiatrisk sykepleier

Det er ledig vikariat i 60% stilling på dagtid, som sykepleier/ psykiatrisk sykepleier ved psykisk helsetjeneste i kommunen. Vikariatet kan etter hvert bli utvidet til 90% stilling. Stillingen gjelder fra og med 02.05.2017 og i første omgang ut 2017, men mulighet for forlengelse. Vikariatet vil bli forlenget videre i takt med sykemelding.

50% vikariat som helsesøster i Os Kommune

Helsestasjonstjenesten for barn og unge i Os består av jordmortjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste for grunnskolen. På grunn av at helsesøster går inn i en midlertidig prosjektstilling blir det ledig 50% vikariat i helsestasjon og skolehelsetjenesten fra 01.01.17 til og med 30.06.17.

Prosjektleder energi

Østa Elektro og NØK Kraftlag opplever stor interesse for solenergianlegg i regionen. Vi ønsker derfor å styrke kompetansen og utvikle prosjektet videre. Vi søker en engasjert og utadvendt selger som er genuint opptatt av fremtidens bærekraftige energiløsninger til stillingen som prosjektleder energi.

100% fast stilling som avdelingsleder i Omsorgstjenesten

Omsorgstjenesten i Os kommune søker etter en avdelingsleder med arbeidsstedet pt. Verjåtunet sykehjem. Omsorgstjenesten er delt inn i fire avdelinger. Verjåtunet sykehjem, Hjemmetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede og Bofellesskap for enslige mindreårige flykninger. Avdelingene har egne avdelingsledere og felles virksomhetsleder. I tillegg har omsorgstjenesten eget kjøkken og ergoterapitjeneste.

Salgssjef storhusholdning

Har du lyst til bli vår selger av høykvalitets kjøttprodukter? Er du tøff nok til å være den som skal ha ansvaret for denne salgsøkningen, så er det nettopp deg vi søker. Vi forventer en person med relevant erfaring for å selge våre kjøttprodukter av høy kvalitet til storhusholdningskunder fortrinnsvis i Midt Norge men også resten av landet.

Avfallsfaglig rådgiver

Vår driftsavdeling har ledig stilling som avfallsfaglig rådgiver. Du vil være vår fagressurs innen avfallsbehandling, deponi og kompostering. Oppfølging av konsesjoner, rapportering og miljøkartlegging vil også være sentrale oppgaver.

100% fast stilling som landbrukssjef i Os, Røros og Holtålen kommuner

Os, Røros og Holtålen kommuner etablerer en felles landbruksavdeling fra 1. januar 2017. Os kommune er vertskommune. Vi har ledig 100 % fast stilling som landbrukssjef. Landbrukssjefen blir leder av den nye landbruksavdelingen. Vi ønsker at landbruksavdelingen skal ha en framtidsrettet organisering som skal bistå med å utvikle landbruksnæringen og den enkelte bonde. Vi søker derfor etter en tydelig og motiverende leder som ønsker å være med på å utvikle landbruket i regionen.

Dyrebilsjåfør

Vi ønsker å styrke samarbeidet med våre produsenter ytterligere, og skal ansette en person i 100% stilling for å ivareta dette. Personen vi søker er opptatt av dyrevelferd, er pålitelig og serviceinnstilt.

100% vikariat som ped. leder

Os kommunale barnehage søker etter en pedagogisk leder i et vikariat for perioden 28.11.2016 til og med 14.08.2017. Stillingen er pr. tiden ved Sundmoen barnehage. Sundmoen barnehage har to avdelinger for barn i alderen 0-3 år. Våre satsningsområder er fysisk aktivitet, sosial kompetanse, språk og veiledning.