Bli en Vekst i Os-bedrift!2018-02-19T22:09:23+00:00

Bli en Vekst i Os-bedrift!

Vi motiverer deg, vurderer idèen din og økonomien i planene dine, finner en god form på driften og bistår med praktisk hjelp til å komme igang. Vi følger deg over flere år og sikrer slik at flere av nyetablererne i Os lykkes over tid.

Vekst i Os har lykkes godt med å bidra til nye arbeidsplasser. Hvorfor? En av grunnene er at de som har en god idè, men som ikke har særlig betalingsevne i oppstarten og de bedriftene som sliter, men som absolutt har livets rett, i en overgangsperiode kan bli hjulpet av “fellesskapet” ved at egenandelen er lav.

For å beholde dette suksesskriteriet, utvikler vi dette “spleiselaget” videre ved å tilby kommunens bedrifter å bli en Vekst i Os-bedrift. Et fast grunnbeløp per år sikrer bedriften gode fordeler samtidig som Vekst i Os får en grunnfinansiering som gjør oss istand til fortsatt å kunne gi en rimeligere inngangsbillett til dem som har behov for hjelp, men som ikke har den store betalingsevnen i oppstarten. Slik bidrar kommunens næringsliv til at det etableres flere bedrifter, og de som allerede finnes kan bli enda bedre.

Hvilke fordeler gir det deg?

 • Rabatt på rådgivning og bistand fra Vekst i Os AS – avhengig av bedriftens størrelse

 • Klikkbar logo på Vekst i Os sine nettsider

 • Gratis stillingsannonser på Vekst i Os sine nettsider, sosiale medier og nyhetsvarsel

 • 1 års gratis medlemskap i Rørosregionen Næringshage for nyetablerere (inntil 3 år) og bedrifter med opp til 1 årsverk. Dette gir 6 gratis rådgivningstimer og stor rabatt på de neste timene

 • Rørosregionen Næringshage: Inntil 6 timers gratis veiledning og hjelp pr. år ved søknad om innovasjonmidler – uansett størrelse på bedriften

 • Kvartalsvise nyhetsbrev fra Vekst i Os

Bli Vekst i Os-bedrift i dag!

Hva sier våre medlemmer?

Fru Dyktig er en av dem som har fått nyte godt av Vekst i Os og som nå er en solid aktør – ikke bare i Os, men også i nabokommunene.

Katlen Wachtel, Fru Dyktig AS

Hva gjør Vekst i Os?

Vekst i Os med sine 89 aksjonærer er næringslivets, folkets og kommunens eget initiativ for en positiv utvikling. Vi jobber for at flere skal velge å bo, jobbe og investere i Os. Har du lyst til å bygge framtida di i Os? Ta kontakt med oss!

Vekst i Os har god kompetanse innenfor bedriftsutvikling og er kommunens førstelinjetjeneste for næring. Vi jobber tett sammen med næringslivet i kommunen. Vi utfordrer eksisterende og nye bedrifter til å sette seg riktige mål og ta ut det maksimale potensialet sitt. I tillegg er vi en sparringspartner og pådriver for de mange gründerne i kommunen. For at også neste generasjon skal stå godt rustet til å skape sine egne arbeidsplasser, bruker vi mye tid på entreprenørskap i kommunens skoler.

 • Vi bistår deg med bedriftsutvikling, uansett om du vil starte eget foretak, få fart på bedriften din eller trenger annen hjelp og informasjon
 • Vi hjelper bedrifter som ønsker å flytte næringsvirksomheten sin hit til Os
 • Via Rørosregionen Næringshage gir vi deg lett tilgang til faglig kompetanse og et stort nettverk
 • Vi er velkomstkomite for potensielle tilflyttere og hjemvendere, som vi bistår med informasjon og hjelp til å finne jobb og bolig
 • Vi jobber med utvikling av gode botilbud i Os
 • Vi løfter fram unge vinnerskaller innenfor entreprenørskap

Hvorfor Vekst i Os?

Vekst i Os har som mål å bidra til at det etableres 40 nye arbeidsplasser i kommunen i perioden 2015-2017, og i skrivende stund ligger dette målet innen rekkevidde! Vi følger opp eksisterende næringsliv og tilbyr oss å være sparringspartner i forhold til spørsmål innen drift og økonomi, ledelse, videreutvikling og eierstruktur.

I ny og ne tillater vi oss også å gi et lite spark bak når vi mener at gode muligheter ligger ubrukte – utelukkende i beste mening! I tillegg har vi fokus på alle dem som kan tenke seg å skape sin egen arbeidsplass. Vi motiverer, vurderer selve idèen og økonomien i planene, finner en god form på driften og bistår med praktisk hjelp til å komme igang. Vi følger bedriftene over flere år og sikrer slik at flere av nyetablererne lykkes over tid.

vekst_i_os_bedrift

Hva har vi fått til siden Vekst i Os ble etablert?

0
Antall år med Vekst i Os
0
Nye innbyggere i Os
0
Nye arbeidsplasser i Os
0
Aksjonærer

Spleiselaget for vekst i Os

Arbeidet som gjøres av Vekst i Os er et spleiselag mellom Os kommune, Tolga-Os Sparebank og næringslivet. Etter prosjektperioden fra 2015 til og med 2017 har tilskuddene vært en stor del av finansieringen. Fra 2018 og utover skal det ligge en tredeling til grunn for finansieringen. Dette betyr at næringslivet på Os må ta en noe større andel av kostnadene på arbeidet som gjøres av Vekst i Os.

Alle bedrifter i Os inviteres herved til å bidra til grunnfinansieringen av Vekst i Os.

Veiledende bidrag

10.000 kr +mva

5.000 kr + mva

2.500 kr + mva

1.000 kr + mva

Gründere og bedrifter som er etablert for mindre enn 3 år siden. Bestemmes av antall årsverk (se over).

Alle bidrar etter lyst og evne. Synes du dette var mye, er vi takknemlige for alle bidrag. Har din bedrift hatt et godt år og setter pris på arbeidet som Vekst i Os gjør, er det lov å bidra med mer enn veiledende sum. Bidraget faktureres i starten av 2018.

Bli en Vekst i Os-bedrift!
Din bedrift kan bli en Vekst i Os-bedrift ved at den takker ja til å betale et grunnbeløp pr år – alt etter størrelsen på bedriften.

Hva skal vi gjøre framover?

Å etablere, drive og utvikle en bedrift er et eget håndverk. Dette håndverket behersker Vekst i Os. Vi spør de spørsmålene som gjør at bedriften bygger en enda mer solid fremtid for seg og sine medarbeidere, og vi peker på nye muligheter for utvikling. Vi hjelper til med å skrive søknader om tilskudd og annen finansiering, og vi svarer på spørsmål om stort og smått innenfor lovpålagte krav til bedrifter og arbeidsgivere. Dette arbeidet kommer vi til å fortsette med i 2018.

I 2018 kommer vi til å satse enda tyngre på markedsføring av Os som en attraktiv bokommune i digitale medier. Dette er arbeid som krever høy kompetanse og mye ressurser, men erfaringene vi har gjort oss de siste årene viser at dette er riktig for å nå ut til vår målgruppe: Unge par og familier som ønsker seg et liv utenfor storbyen.

Hovedpunkter i 2108

 • Bidra til å utvikle bedrifter og etableringer i Os

 • Markedsføre Os som en attraktiv bokommune

 • Gjøre det attraktivt for hjem- og tilflyttere

Har du flere spørsmål?

Trenger du mer informasjon om Vekst i Os-bidraget eller hvilke fordeler du får som Vekst i Os-bedrift, kontakt oss! Vi svarer på små og store spørsmål, og hjelper deg i gang om du vil starte bedrift i Os.

Vi er mye ute på oppdrag, men er nesten alltid tilgjengelige på telefon eller epost.

Adresse
Vekst i Os AS, Brutippen 13, 2550 Os i Østerdalen

Elisabeth Wikan Heidtmann
elisabeth@vekstios.no / Tlf. 926 57 906

Roar Eckermann
roar@vekstios.no / Tlf. 982 23 605

Bli medlem og få alle fordelene som Vekst i Os-bedrift nå!

Bli Vekst i Os-bedrift i dag!