Fordelsprogram for Vekst i Os-bedrifter2018-02-17T21:57:05+00:00

Fordelsprogram for Vekst i Os-bedrifter

Vekst i Os har som mål å bidra til at det etableres 40 nye arbeidsplasser i kommunen i perioden 2015-2017, og i skrivende stund ligger dette målet innen rekkevidde! Vi følger opp eksisterende næringsliv og tilbyr oss å være sparringspartner i forhold til spørsmål innen drift og økonomi, ledelse, videreutvikling og eierstruktur.

I ny og ne tillater vi oss også å gi et lite spark bak når vi mener at gode muligheter ligger ubrukte – utelukkende i beste mening! I tillegg har vi fokus på alle dem som kan tenke seg å skape sin egen arbeidsplass. Vi motiverer, vurderer selve idèen og økonomien i planene, finner en god form på driften og bistår med praktisk hjelp til å komme igang. Vi følger bedriftene over flere år og sikrer slik at flere av nyetablererne lykkes over tid.

bli_vekst_i_os_bedrift

Finansiering av arbeidet

Arbeidet som Vekst i Os gjør er finansiert av Os kommune som kjøper næringstjenester av oss, Tolga-Os Sparebank som bevilger et driftstilskudd ut 2017 og kommunens bedrifter som betaler for noe av arbeidet vi gjør for dem. Os kommune betaler for at Vekst i Os skal ivareta 1.-linjetjenesten for næring.

Dette gjør det mulig at bedriftene som får hjelp av Vekst i Os får de første timene gratis. Deretter betaler de en egenandel – alt etter hvor stor bedriften er og om bedriften er nyetablert eller har drevet over lengre tid. Skal Vekst i Os kunne fortsette arbeidet vi er igang med, vil vi fortsatt være avhengige av et “spleiselag”.

Katlen Wachtel er Fru Dyktig AS. Hun får hjelp av Vekst i Os til å etablere og videreutvikle bedriften. Foto: Henning Smedås

Vekst i Os har lykkes godt med å bidra til nye arbeidsplasser. Hvorfor? En av grunnene er at de som har en god idè, men som ikke har særlig betalingsevne i oppstarten og de bedriftene som sliter, men som absolutt har livets rett, i en overgangsperiode kan bli hjulpet av “fellesskapet” ved at egenandelen er lav. For å beholde dette suksesskriteriet, utvikler vi dette “spleiselaget” videre ved å tilby kommunens bedrifter å bli en Vekst i Os-bedrift. Et fast grunnbeløp per år sikrer bedriften gode fordeler samtidig som Vekst i Os får en grunnfinansiering som gjør oss istand til fortsatt å kunne gi en rimeligere inngangsbillett til dem som har behov for hjelp, men som ikke har den store betalingsevnen i oppstarten. Slik bidrar kommunens næringsliv til at det etableres flere bedrifter, og de som allerede finnes kan bli enda bedre. Fru Dyktig er en av dem som har fått nyte godt av Vekst i Os og som nå er en solid aktør – ikke bare i Os, men også i nabokommunene. Les mer om Fru dyktig her.

Bli en Vekst i Os-bedrift!

Din bedrift kan bli en Vekst i Os-bedrift ved at den takker ja til å betale et grunnbeløp pr år – alt etter størrelsen på bedriften. Dette er fordelene til en Vekst i Os-bedrift:

  • Rabatt på rådgivning og bistand fra Vekst i Os AS – avhengig av bedriftens størrelse
  • Klikkbar logo på Vekst i Os sine nettsider
  • Gratis stillingsannonser på Vekst i Os sine nettsider, sosiale medier og nyhetsvarsel
  • 1 års gratis medlemskap i Rørosregionen Næringshage for nyetablerere (inntil 3 år) og bedrifter med opp til 1 årsverk. Dette gir 6 gratis rådgivningstimer og stor rabatt på de neste timene.
  • Rørosregionen Næringshage: Inntil 6 timers gratis veiledning og hjelp pr. år ved søknad om innovasjonmidler – uansett størrelse på bedriften
  • Kvartalsvise nyhetsbrev fra Vekst i Os

Du blir kontaktet av Vekst i Os i løpet av sommeren

Vil du bli en Vekst i Os-bedrift? Vi kontakter deg for å informere om fordelsprogrammet for din bedrift og for å spørre om du vil være med på spleiselaget for god utvikling av Os kommune som arbeids- og bosted.

Har du spørsmål om Vekst i Os og fordelsprogrammet?

Kontakt oss i dag!
0
År siden Vekst i Os startet
0
Nye innbyggere i Os
0
Nye arbeidsplasser i Os