Laster Arrangementer
Velkommen til Årsmøte i Os Turforening onsdag 28. oktober.
Årsmøtet blir holdt på Trollkroa kl 19.00. Velkommen!
Saksliste:
  • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 2: Konstituering
  • Sak 3: Årsberetning
  • Sak 4: Regnskap
  • Sak 5: Medlemskontingent 2019 – 2020
  • Sak 6: Valg
  • Sak 7: Handlingsprogram
  • Sak 8: Innkomne saker (må være styret til hende 8 dager innen årsmøtet)
Les fullstendig innkallelse på våre nettsider:
http://www.osturforening.no/arsmote2020/