OS ID er en teknologibedrift som utvikler, produserer og selger produkter for å merke husdyr. Produktene våre gjør det mulig å spore og dokumentere råvarene kjøtt og mjølk som inngår i maten vår.

I disse dager er vi i ferd med å kjøre i gang produksjon av nye produkter, og vi tar i bruk enda mer automatiserte produksjonslinjer og robotiserte logistikkløsninger. Og det skjer i en helt ny produksjonshall i tilknytning til anlegget vårt her i Os.

Vi er privilegerte som gjør det vi gjør

Utenfor kontorvinduet mitt er Os-gardbrukerne i full gang med slåtten, setring og oppsyn med ku og sau som går på friskt og rent fjellbeite 900 meter over havet. Jeg kjenner at vi i OS ID er privilegerte som kan legge tida vår og investere ressursene våre i noe som er så viktig – nemlig maten vi spiser.

lam_bonde

All produksjon i Os

Det har ikke alltid vært ansett som klokt å investere i industriproduksjon i distrikts-Norge. Trenden de siste tjue åra har vært å flytte produksjon til mer sentrale strøk eller ut av landet, og vi importerer stadig mer av maten vi spiser. I OS ID gjorde vi allerede på 90-tallet et bevisst valg. På tross av at det norske kostnadsnivået da begynte å komme i utakt med omverdenen, bestemte vi oss for at vi skulle samle og videreutvikle spisskompetansen vår her i Os, og her skulle vi ha produksjonen vår.

Når vi sa A, visste vi at vi også måtte si B: Vi satte i gang et ambisiøst utviklingsprogram hvor vi, da som nå, investerte betydelige beløp i nye produkter og robotiserte produksjonslinjer. Over tid har vi fulgt opp disse satsningene med å investere i digitalisering av kunde-, ordre- og produksjonsprosessene våre. Dette var tidlig, og før det særnorske høye lønns- og kostnadsnivået gikk i været og tappet konkurransekraft fra manuell norsk industriproduksjon.

LR_OSID_014

Mens mange andre valgte å flytte produksjonen sin ut, ble vi værende. Vi var kjerringa mot strømmen. Vi hadde klokkertro på at vi gjorde et riktig valg for OS ID da. Og det har vi fortsatt.

Tar nye steg nå

Avgjørelsen vi tok den gangen, har resultert i at vi hevder oss både i Norge og internasjonalt med høyteknologiske produkter for å identifisere husdyr. 7 av 10 produkter som produseres i OS ID selger vi til andre land.

Nå tar altså OS ID et nytt stort løft og investerer 53 millioner kroner i nye produkter, enda mer automasjon i produksjons- og logistikkløsninger og i digital kommunikasjon med kundene våre. Dette skal gi oss nye konkurransefortrinn og kundene en reell merverdi.

Arbeidsplasser og verdier må skapes der folk bor

For oss har det vært riktig og viktig å konsentrere ressursene, bygge spisskompetanse over tid og utvikle innovasjonsevnen her i Os i Østerdalen. Vi ønsker å ta styringen, ha kontroll på kunde- og produksjonsprosessene våre, og være i best mulig stand til å levere det kunden vil ha.

LR_OSID_037

Som bedriftseier og bedriftsleder føler jeg, og generasjonene før meg i OS ID, at vi har et samfunnsoppdrag i å bidra til positiv utvikling av lokalsamfunnet vi er en del av, og Norge som matproduserende land.

Vi trenger et framoverlent landbruk i hele landet og utviklingsorienterte bedrifter i distriktene, og vi trenger en bevissthet om hvor betydningsfull denne verdiskapingen er for Norge. Arbeidsplasser og verdier til fordeling må skapes der folk bor.

Ta hele Norge i bruk

Jeg er på ingen måte naiv – ikke alle typer produkter og produksjoner kan eller bør ligge i Norge. Rammevilkårene og nasjonale og internasjonale trender gjør det umulig. Men mer innovasjon og produksjon kan med fordel lokaliseres til Norge ved å ta hele Norge i bruk. Vi har et uutnyttet potensial i eksisterende næringer, for eksempel matproduksjon og skreddersydd volumproduksjon, slik som OS ID og flere andre bedrifter i Røros-området driver. I nye næringer som bioøkonomi og i det grønne skiftet ligger det spennende muligheter for distrikts-Norge.

Jeg er heller ikke naiv om hva som kreves: Uansett hvor bedriften din er lokalisert, handler det om å skape verdier for kunder, ansatte, leverandører, eiere og samfunnet.

LR_OSID_009

Os en del av identiteten vår

Så når vi har valgt «vi skal produsere i Norge-strategien», gir det oss kanskje noen ekstra utfordringer, men det gir faktisk  mange flere fordeler. Det gir bedriften vår og produktene våre en særegen identitet, og vi er tro mot de verdiene som ligger til grunn for virksomheten vår. Det føles veldig godt, og jeg vet at kundene våre verdsetter denne ærligheten og nærheten.

«Vi skal produsere i Norge-strategien» har bidratt til at vi har levert gode resultater over tid og gjort oss i stand til å kontinuerlig reinvestere i videreutvikling av virksomheten vår i Os – i produkter og produksjonsteknologi og i nye markeder internasjonalt. Det har styrket posisjonen vår.

LR_OSID_004

Vi heier på motstrøms kjerringer

Er OS ID fortsatt kjerringa mot strømmen? Jeg håper ikke det. Jeg aner at strømmen er i ferd med å snu. Vi har nå en generasjon etter oljeeventyret som setter ny gründerrekord, og det har blitt trendy å starte egen virksomhet. Jeg heier på dere og minner om at det er masse muligheter utenfor de store byene. Og bor og jobber du på et sted som Os i Østerdalen får du i tillegg både tid og råd til livet. Den bonusen er gull verdt.

Wenche Wikan Ligård, eier og administrerende direktør i OS ID