Del denne siden!

På rett hylle

Vi skal ikke påstå at arbeid er sjølve meninga med livet, men det er ikke til å komme bort fra: Trives du i jobben din, blir livet også bedre å leve.

Os har et variert og framoverlent næringsliv som satser. Ikke minst har industrien et vidt spenn, fra bedrifter spesialisert innen tradisjonsrikt håndverk til høyteknologiske bedrifter som produserer for et internasjonalt marked. I Os har vi også flere større bedrifter innen bygg og anlegg, i tillegg til sterke fagmiljø innen samfunnsplanlegging og prosjektering, arkitektur og regnskap.

I kommunen og de andre offentlige virksomheten våre er vi også alltid på utkikk etter kvalifiserte og engasjerte medarbeidere.

I arbeidslivet i Os er det bruk for dyktige folk med tæl – uansett om du har fagutdanning eller akademisk kompetanse.

Se ledige stillinger i Os

Landbruk

I Os har vi ei stolt og tradisjonsrik jordbruksnæring. Familiebruket er bærebjelken for landbruket i Os, og her finner du unge familier som investerer i ei framtid som gårdbrukere oppunder fjellbandet.

Det jobbes målretta og godt for å sikre rekruttering og ny kompetanse –  både innen tradisjonell primærnæring og når det gjelder oppbygging av spennende tilleggsnæringer.

Å jobbe i Os gir deg muligheter

  • I Os og nabokommunen Røros har vi et offensivt næringsliv, med flere høyteknologiske bedrifter som markerer seg både nasjonalt og internasjonalt.
  • Bor du i Os, er du en del av en arbeidsmarkedsregion som strekker seg fra Holtålen i nord til Alvdal i sør.
  • Fra Os er veien ut i verden kort. Du kan stå opp om morgenen, kjøre et kvarter til Røros lufthavn, være på plass i London før lunsj og hjemme igjen i Os om kvelden.
  • Gruvekulturen, med Røros som sentrum, er vår felles historie. Den har tilført regionen ressurser, kompetanse, teknologi og framtidsretta samfunnsutvikling i flere hundre år – noe som preger regionen den dag i dag.
  • Regionen kan by på et rikt og variert næringsliv og mange arbeidsplasser også innen offentlig sektor – alt innafor grei pendleavstand fra Os.

Bor du i Os, vet du NØYAKTIG hvor lang tid du bruker til jobben

Os er en del av en arbeidsmarkedsregion som strekker seg fra Holtålen i nord til Alvdal i sør. Flere av oss osinger pendler, særlig til Røros og Tynset. Bor du i Os, behøver du aldri å lure på hvor lang tid du egentlig kommer til å bruke til og fra jobb. Kjører du bil, kan du være trygg på at det aldri er kø. (For å si det som det er: Vi har knapt et eneste lyskryss i regionen.) Tar du buss eller tog, er de så godt som alltid i rute. Og skal du fly til jobben (det er det en del av oss som gjør ganske ofte), går flyet mellom Røros og Gardermoen flere ganger om dagen.

Se flere bedrifter i Os

Gode grunner til å jobbe og drive bedrift i Os

Wenche Wikan Ligård

Frokost på Os, jobblunsj i Milano

Som styreleder i OS ID reiser jeg mye i jobben min og oftest internasjonalt. Med morgenflyet ut fra Røros rekker jeg lunsj med forretningsforbindelser i Milano. I OS ID har vi også ofte besøk fra utlandet og ingen klager over reiseavstand eller reisetid. Tvert om synes de det er både kjapt og enkelt å ta seg hit. Og det er det jo! Med 50 minutters flytid, 5 minutter å vente på bagasjen og 10 minutter i bil til Os tar det ca. én time fra Gardermoen til Os.

Wenche Wikan Ligård 
Styreleder i OS ID

På bygda er ingeniørene også praktikere

Medarbeiderne våre er ingeniører og sivilingeniører innen alle fag som hører inn under byggprosjektering. På bygda er arbeidskrafta stabil og god. Som en del av landets største ingeniørkonsern, opplever vi også at våre fagfolk blir satt ekstra stor pris på av konsernet, fordi vi som er oppvokst på bygda gjerne ofte også er praktikere, i tillegg til at vi sjølsagt har den høye faglige kompetansen på plass.

Bjørn Fredheim
Gründer og tidligere eier av Solvang og Fredheim, nå en del av Norconsult

Os-navnet gir oss identitet

I markedet vårt, der kundene vil ha unike kvalitetsprodukter med identitet, er det en ubetinga fordel å komme fra Os. Ei fjellbygd i Nord-Østerdalen gir assosiasjoner til det solide, ekte, varige og tradisjonsrike, og dette er viktige bestanddeler i merkevaren vår. Bedriften vår heter jo «Os Trekultur», og det er fordi vi vet at sjølve stedsnavnet er med på å posisjonere oss positivt i forhold til konkurrentene våre.

Helge Kokvoll
Gründer og daglig leder i Os Trekultur