Del denne siden!

Bedrifter som satser

Os kommune har et variert næringsliv, med industri og landbruk som de to største næringene.

Private bedrifter
Industrien i kommunen har et vidt spenn, fra bedrifter spesialisert innen tradisjonsrikt håndverk til høyteknologiske bedrifter som produserer for et internasjonalt marked. Flere bedrifter i Os er blant annet større aktører innen entreprenørvirksomhet, bygg og anlegg. Vi har samtidig et sterkt fagmiljø og flere konsulentselskaper innen arkitektur og byggteknikk.

Landbruk
I Os har vi ei stolt og tradisjonsrik jordbruksnæring. Familiebruket er bærebjelken for landbruket i Os, og her finner du unge familier som investerer i ei framtid som gårdbrukere. Det jobbes målretta for å sikre rekruttering og ny kompetanse, både innen tradisjonell primærnæring og når det gjelder oppbygging av tilleggsnæringer.

Offentlig sektor
I Os og nabokommunene er mange syssesatt i offentlige virksomheter som skoler, barnehage, sykehjem og annen pleie og omsorg. I tillegg har vi mange som arbeider kommunalt med fag som plan, landbruk og miljø.

Lurer du på noe?
Har du spørsmål om hvilke arbeidsmuligheter bedriftene i Os tilbyr, eller vurderer du å starte bedrift sjøl? Kontakt oss i Vekst i Os!

bedrifter_i_os

Bedrifter i Os