Del denne siden!

Bedrifter som satser

Os kommune har et variert næringsliv. Industri, bygge-og anleggsnæring, rådgivende konsultenttjenester og landbruk er viktige næringer i tillegg til offentlige arbeidsplasser.

Private bedrifter
Industrien i kommunen har et vidt spenn, fra bedrifter spesialisert innen tradisjonsrikt håndverk til høyteknologiske bedrifter som produserer for et internasjonalt marked. Flere bedrifter i Os er blant annet større aktører innen entreprenørvirksomhet, bygg og anlegg. Vi har samtidig et sterkt fagmiljø innen arkitektur og byggteknikk.

Landbruk
I Os har vi ei stolt og tradisjonsrik jordbruksnæring. Familiebruket er bærebjelken for landbruket i Os, og her finner du unge familier som investerer i ei framtid som gårdbrukere. Det jobbes målretta for å sikre rekruttering og ny kompetanse, både innen tradisjonell primærnæring og når det gjelder oppbygging av tilleggsnæringer.

Offentlig sektor
I Os og nabokommunene er mange syssesatt i offentlige virksomheter som skoler, barnehage, og omsorg.  I tillegg har vi mange som arbeider kommunalt med fag som plan, landbruk og miljø.

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med Os kommune hvis du har spørsmål om arbeidsmuligheter i Os og regionen.

Vurderer du å starte egen virksomhet, får du god hjelp av Rørosregioen næringshage

Her finner du en oversikt over bedrifter i Os kommune: Bedrifter i Os

»

Bedrifter i Os