Hjelp for etablerere og næringsdrivende

Rørosregionen Næringshage as er et regionalt utviklingsselskap som skal være en drivkraft for morgendagens verdiskaping. Næringshagen er kommunens førstelinjetjeneste for næringsdrivende og etablerere.

Starte bedrift – les her!

Næringshagen har et solid fagmiljø som gjennom utvikling av lokalt og regionalt næringsliv skal bidra til sysselsetting og utvikling av regionen, og med det legge grunnlaget for tilflytting og bosetting.

Næringshagen bidrar til løpende forretningsutvikling og profesjonalisering av næringslivet i regionen for å skape lønnsomhet og evne til å møte morgendagens behov.

Næringshagen arbeider for økt verdiskaping og innovasjon for å sikre bærekraftige løsninger for morgendagens verdiskaping.

Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene er næringshage i kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen. Næringshagen har også aktiviteter rettet mot næringslivet i Tydal og Selbu. Vi arbeider i to fylker; Trøndelag og Innlandet.

Rørosregionen Næringshage as er en aktiv del av et landsomfattende kompetanse- og innovasjonsnettverk, og vi hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med de miljøene som kan være riktige for deg.

Les mer her: Rørosregionen næringshage

Informasjon om etablererkurs

Del denne siden!

Rapport om regionens kompetansebehov

I 2014/2015 gjennomførte Rørosregionen Næringshage ei omfattende kartlegging av arbeidsgiveres kompetansebehov i Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen. I denne rapporten finner du en god pekepinn på hvilke bransjer i regionen som vil ha behov for arbeidskraft i framtida.

Les hele kartlegginga her