Del denne siden!

Ramlos AS - ledig stilling - maskinfører

På grunn av økende oppdragsmengde søker nå Ramlos As etter en maskinfører/grunnarbeider.

Søknadsfrist: snarest

Les mer om stillingene her

ferievikarer

Os kommune søker etter ferievikarer i helse- og omsorgstjenesten.

Søknadsfrist: 10.3

Les mer om stillingene her

Tidligere utlyste stillinger

Vmek ledig stilling som sveiser

Vil du å bli en stor del av en liten, men offensiv og spennende bedrift? Her får du ansvar, frihet, og stor mulighet til å selv påvirke arbeidsdagen din. Vmek as har i dag hovedsakelig oppdrag innen kraftutbygging, men også mange kunder fra anlegg, industri og landbruk.

Søknadsfrist: 18.11.2020

Les mer om stillingen her

Os kommune har ledig100% fast stilling som vaktmester tilknyttet kommunens bygg, anlegg og eiendommer. Stillingen inngår i kommunens driftsavdeling i virksomhet for kommunalteknikk.

Søknadsfrist: 29.10.2020

Les mer om stillingen her

Helse og omsorgstjenesten i Os kommune søker etter en avdelingsleder med arbeidssted pt. tjenesten for funksjonshemmede. Tjenesten har pr. tiden ca 50 årsverk og samarbeider med nabokommuner om tjenester til barn under 18 år. Helse og omsorgstjenesten i Os kommune er delt inn i fire avdelinger. Verjåtunet sykehjem, Hjemmetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede og Helsetjenester. Avdelingene har egne avdelingsledere og felles virksomhetsleder. I tillegg har helse og omsorgstjenesten eget kjøkken og ergoterapitjeneste.

Søknadsfrist: 29.10.2020

Les mer om stillingen her

Os kommunale barnehage søker etter 100% vikariat som barnehagelærer fra 01.01.21 til og med 14.08.21. Os barnehage ble åpnet høsten 2017. Barnehagen har fire avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Våre satsningsområder er fysisk aktivitet, sosial kompetanse, språk og veiledning.

Søknadsfrist: 29.10.2020

Les mer om stillingen her

Ramlos trenger deg som synes anleggsbransjen er spennende. Du er fremtidsrettet, strukturert og positiv. Du har relevant erfaring og utdannelse, er ryddig og kan ta ansvar for egen og felles drift.

Les mer om stillingen her

Ledig stilling regnskapsfører

Vekstra Os Regnskap AS søker etter kompetent og motivert medarbeider med bakgrunn innen økonomi og/eller rådgivningstjenester. Bor du i Nord-Østerdalen/Rørostraktene, vurderer du å flytte til landlige omgivelser, eller er du fra distriktet og vurderer å flytte tilbake til hjemlige trakter? Da har vi mye å tilby deg.

Les mer om stillingen her

Os Trekultur ønsker å utvide bedriften med en flink møbelsnekker, gjerne med byggerfaring.

Legger vekt på:

 • Personlige egenskaper
 • Evnen til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Humør, og sans for humor, og god samarbeidsevne.

Tilbyr:

 • Faglig sterkt, trivelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Selvstendige arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale

Les mer om stillingen her

Os ID

OS IDs produkter sikrer identiteten til husdyr og legger grunnlaget for innhenting av handlingsbare data om dyrets helse, velferd og produktivitet. Dataene gir husdyreieren oversikt og innsikt, slik at drifta kan effektiviseres og forbedres.

Hos oss får du dyktige kolleger som vil gjøre det lettere for bonden å ta lønnsomme grep for bærekraftig produksjon av verdens viktigste vare – maten vi spiser.

Les mer om stillingene her

Os kommune har 2 ledige stillinger som rektor. Den ene ved Dalsbygda skole og den andre ved Os skole, fra 1. august 2019. Begge stillingene er i 100% – ved Dalsbygda er det tillagt 50% leseplikt.

Vi søker en tydelig leder med:

 • relevant høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå.
 • det er ønskelig at søker har rektorutdanning eller er motivert for å starte på denne.
 • godkjent faglig og pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen.
 • relevant praksis som kvalifiserer for en krevende skolelederstilling.
 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • gode datakunnskaper

Les mer om stillingene her

I Os barnehage og Dalsbygda barnehage er det nå ledige stillinger som ped.leder/barnehagelærer!

Os kommunale barnehage Os kommunale barnehage søker etter 2 stk faste 100% stillinger fra og med 15.08.2019 og 100 % vikariat som pedagogisk leder/barnehagelærer i perioden 15.08.19 – 14.08.20. Os barnehage er en helt nybygd barnehage som åpnet høsten 2017. Os barnehage har fire avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Våre satsningsområder er fysisk aktivitet, sosial kompetanse, språk og veiledning.

Dalsbygda barnehage søker etter 30% stilling som pedagogisk leder i vikariat fra og med 15.08.19 – 14.08.20. Dalsbygda barnehage stod nybygd i 2010. Dalsbygda barnehage ligger i nærheten av skole, samfunnshus og skiløype og har turterreng rett utenfor døra.

Les mer om stillingene her

Os legekontor er et velutstyrt legekontor. Det er 2 fastleger, samt LIS 1. Det er gode samarbeidsforhold i
kommunen og stor fleksibilitet i å legge forholdene til rette for en god tjenesteutøvelse. Fordelingen av de offentlige
legeoppgaver avtales med den som tilsettes.

Legene har fast lønn, men alternativ avlønningsformer kan diskuteres. Kommunen vil legge forholdene til rette for
utdanning til og opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin. Det er regelmessige fagmøter mellom
allmennlegene i vaktdistriktet.

Den ledige hjemmel har ca 900 pasienter på listen og ledig for snarlig tiltredelse.

Les mer om stillingen her

I Os kommune ønsker vi at du som lærling skal bli tatt godt i mot, og at tiden som lærling hos oss blir god! Akkurat nå ser vi etter helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, IKT-servicemedarbeider og institusjonskokk. Er dette noe for deg? Les mer, se video med andre lærlinger i Os og søk nederst på siden!

GJENNOM INNTAK AV LÆRLINGER ØNSKER OS KOMMUNE Å

 • sikre kompetanse og kvalitet på tjenestene ved å rekruttere dyktige fagarbeidere.
 • bidra til at unge mennesker får et utdanningstilbud på sitt hjemsted.
 • gi ansatte mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom veilederoppgaven.

Les mer om stillingene her

Ledig stilling IKT

Stillingen ligger til rådmannens sin stab, avd IKT og sikkerhet. Avdelingen er lokalisert på kommunehuset og Os skole. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse og aller helst  rundt 3. juni 2019.

ANSVARSOMRÅDER

 • Hjelpe og gi råd om IKT til ansatte på arbeidsplassen
 • Være med på å installere, drifte og vedlikeholde nettverk og programvare bedriften benytter seg av
 • Bidra til å videreutvikle og effektivisere virksomheten ved hjelp av IKT
 • Drifting av Google Education -løsning, Windows -servere, ARX- system
 • Apple OS og iOS
 • Ansvar for IKT på skolene og barnehagene
 • Ansvar for mobile pleie og programmering av trygghetsalarmer

Les mer om stillingen her

Os kommune, virksomhet Omsorgstjenesten med arbeidssted pt. Tjenesten for funksjonshemmede søker etter personer som har relevant høgskoleutdanning.

Vi har 2 ledige faste stillinger, 100% og 80%. Stillingene har arbeid hver tredje helg pt. på dag/kveld.

KRAV TIL KOMPETANSE

 • Relevant helse og sosialfaglig høgskoleutdanning.
 • Annen relevant høgskoleutdanning for arbeid med barn og unge vil også bli vurdert.
 • Ønsker erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede

Les mer om stillingen her

Det er for tiden ett vikariat i 80% stilling og ett vikariat i 60% stilling ledig som sykepleier i Os kommune, med arbeidssted pt. Omsorgstjenesten.

Begge vikariatene har en varighet på ca ett år, tredelt turnus og arbeid hver tredje helg.

KRAV TIL KOMPETANSE

 • Utdanning som sykepleier
 • Autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier
 • Gode norskkunnskaper. Både muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper

Les mer om stillingene her

Os kommune har ledig 100% fast stilling som arealplanlegger og byggesaksbehandler. Stillingen inngår i virksomhet for kommunalteknikk.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Oppfølging av regionale planer og planprosesser som gjøres etter plan- og bygningsloven.
 • Utarbeide og føre prosess for kommuneplaner, kommunedelplaner, og kommunale reguleringsplaner.
 • Behandle private reguleringsplanforslag.
 • Behandling og veiledning innen bygge- og delesaker.
 • Behandle dispensasjonssøknader.
 • Arbeidsoppgaver innen eiendomsskatt og sekretær for sakkyndig nemnd.

Les mer om stillingene her

Langøien Transport søker en selvstendig og trygg medarbeider som kan være med å løfte bedriften videre. Du vil ha brede ansvarsområder innenfor regnskap, HMS-systemer og oppfølgning av disse og lønnskjøring.
Se stillingen her

Norconsult, avdeling Os er et tverrfaglig kontor med 16 ansatte som dekker de fleste fagområder. Vi ønsker å vokse og videreutvikle vårt Os kontor og vårt store og gode fagmiljø innen VA teknikk og søker derfor sivilingeniører/ingeniører med VA kompetanse.
Se stillingen her

Norconsult, avdeling Os er et tverrfaglig kontor med 16 ansatte som dekker de fleste fagområder. Vi ønsker å vokse og videreutvikle vårt Os kontor og vårt store og gode fagmiljø innen PLAN arbeid og søker derfor medarbeidere med PLAN-kompetanse.
Se stillingen her

Ansvar og arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:
* Drift- og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer.
* Forøvrig utføre ordinære vaktmesteroppgaver, dvs. mange ulike oppgaver og variert arbeid.

Den som tilsettes må kunne delta i vaktordning innen vann og avløp og tekniske anlegg.

Vi søker etter en service- og resultatorientert vaktmester for å ivareta drifts og vedlikeholdsoppgaver av kommunens eiendom.

KLIKK HER FOR KOMMUNENS STILLINGSANNONSE OG SØKNADSPORTAL

Omsorgstjenesten i Os kommune søker etter en avdelingsleder med arbeidsstedet pt. Tjenesten for funksjonshemmede. 100% fast stilling. Søknadsfrist 13. august 2017.
Gå direkte til kommunens egen stillingsannonse

Helsestasjonstjenesten for barn og unge i Os består av jordmortjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste for grunnskolen. På grunn av at helsesøster går i en midlertidig prosjektstilling blir det ledig 50% vikariat i helsestasjon og skolehelsetjenesten fra 01.08.17 til og med 31.07.18.
Gå direkte til kommunens egen stillingsannonse

I Os, Holtålen og Røros kommuner er det ledig 100 % fast stilling som landbrukskonsulent. 1.1.2017 etablerte Os, Holtålen og Røros kommuner en felles landbruksavdeling der Os kommune er vertskommune. Landbrukskonsulenten ansettes med arbeidssted i Os kommune, men vil ha arbeidsområde for alle tre kommunene.
Gå direkte til kommunens egen stillingsannonse

Østa Elektro består av 18 dyktige medarbeidere, og er en offensiv bedrift i sterk vekst med omsetningsmål på kr 50 mill. for 2017.  Østa søker nå nye medarbeidere. Både leder økonomi, og elektrikere/hjelpemontører.
Se stillingen her

Mekanor AS

Mekanor søker platearbeider / CNC-operatør til sitt mekaniske verksted på Os. Har du fagbrev eller annen teknisk bakgrunn, og har erfaring med CNC-styrte maskiner, er dette kanskje jobben for deg?
Les mer om stillingen her

Os kommune er vertskommune for felles lønningskontor for kommunene Røros, Os og Holtålen. Lønningskontoret er bemannet med 3 faste stillinger. En av de ansatte har fått innvilget permisjon i 50 % stilling til og med 30.06.2018.Det er denne stillingen vi nå søker å erstatte.
Gå direkte til kommunens egen stillingsannonse

Os kommune har ledige lærervikariater på ungdomstrinnet fra og med 01.08.2017 og ut skoleåret 2017/2018.
Gå direkte til kommunens egen stillingsannonse

2016-12-22T23:35:28+01:00

Prosjektleder energi

Østa Elektro og NØK Kraftlag opplever stor interesse for solenergianlegg i regionen. Vi ønsker derfor å styrke kompetansen og utvikle prosjektet videre. Vi søker en engasjert og utadvendt selger som er genuint opptatt av fremtidens bærekraftige energiløsninger til stillingen som prosjektleder energi.

2016-12-22T23:34:56+01:00

100% fast stilling som avdelingsleder i Omsorgstjenesten

Omsorgstjenesten i Os kommune søker etter en avdelingsleder med arbeidsstedet pt. Verjåtunet sykehjem. Omsorgstjenesten er delt inn i fire avdelinger. Verjåtunet sykehjem, Hjemmetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede og Bofellesskap for enslige mindreårige flykninger. Avdelingene har egne avdelingsledere og felles virksomhetsleder. I tillegg har omsorgstjenesten eget kjøkken og ergoterapitjeneste.

2016-12-22T23:36:02+01:00

Salgssjef storhusholdning

Har du lyst til bli vår selger av høykvalitets kjøttprodukter? Er du tøff nok til å være den som skal ha ansvaret for denne salgsøkningen, så er det nettopp deg vi søker. Vi forventer en person med relevant erfaring for å selge våre kjøttprodukter av høy kvalitet til storhusholdningskunder fortrinnsvis i Midt Norge men også resten av landet.

2016-11-29T19:16:48+01:00

100% fast stilling som landbrukssjef i Os, Røros og Holtålen kommuner

Os, Røros og Holtålen kommuner etablerer en felles landbruksavdeling fra 1. januar 2017. Os kommune er vertskommune. Vi har ledig 100 % fast stilling som landbrukssjef. Landbrukssjefen blir leder av den nye landbruksavdelingen. Vi ønsker at landbruksavdelingen skal ha en framtidsrettet organisering som skal bistå med å utvikle landbruksnæringen og den enkelte bonde. Vi søker derfor etter en tydelig og motiverende leder som ønsker å være med på å utvikle landbruket i regionen.

2016-11-11T20:08:04+01:00

Dyrebilsjåfør

Vi ønsker å styrke samarbeidet med våre produsenter ytterligere, og skal ansette en person i 100% stilling for å ivareta dette. Personen vi søker er opptatt av dyrevelferd, er pålitelig og serviceinnstilt.

2016-11-09T13:18:40+01:00

100% vikariat som ped. leder

Os kommunale barnehage søker etter en pedagogisk leder i et vikariat for perioden 28.11.2016 til og med 14.08.2017. Stillingen er pr. tiden ved Sundmoen barnehage. Sundmoen barnehage har to avdelinger for barn i alderen 0-3 år. Våre satsningsområder er fysisk aktivitet, sosial kompetanse, språk og veiledning.