Del denne siden!

os kommune

Fra 01.08.2021 kan vi tilby fast ansettelse som lærer i Os kulturskole. Vi søker en kreativ og engasjert lærer som liker å undervise barn og unge på alle nivåer.

Søknadsfrist: 4. august

Les alt om stillingen her

os kommune

Vaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca 10.000 innbyggere og det er for tiden ca.13 delt vakt. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus i tilknytning til Røros legesenter hvor det aller meste vaktarbeidet utføres. Det gis avspasering etter vakt, også helgevakter.

Os legekontor har 3 fastlegehjemler og 2,25 årsverk på forkontoret. Vi ønsker å lede legekontoret inn i den nye tiden med ordinær arbeidstid, som kan kombineres med et familieliv. Kommunen jobber med bedring av lønns- arbeids- og avtalevilkår for fastleger, som et tiltak for å møte utfordringene i fastlegesituasjonen regionalt og nasjonalt. Os kommune legger også til rette for nødvendige spesialiseringer. Det er regelmessige fagmøter mellom allmennlegene i vaktdistriktet.

Offentlige legeoppgaver fordeles på 3 årsverk og omfatter Intermediæravdeling, sykehjem/hjemmetjeneste og helsestasjon.

Den ledige hjemmel har ca 600 pasienter på listen, med tak på 900.

Søknadsfrist: 4. august

Les alt om stillingen her

os kommune

Helse og omsorgstjenesten i Os kommune er delt inn i fire avdelinger. Verjåtunet sykehjem, Hjemmetjenesten,
Tjenesten for funksjonshemmede og Helsetjenester. Avdelingene har egne avdelingsledere og felles
virksomhetsleder. I tillegg har helse og omsorgstjenesten eget kjøkken og ergoterapitjeneste.

Vi har for tiden ledig følgende stillinger:
* 2 stk. faste 100% sykepleierstillinger, med arbeidssted pt. Verjåtunet sykehjem
* 100 % vikariat som sykepleier i perioden 01.09.2021. til og med 31.07.2022, med arbeidssted pt. hjemmetjenesten

Stillingene har arbeid hver tredje helg og 3- delt turnus.

Søknadsfrist: 31. august

Les alt om stillingen her