Barnehagene er en del av lokalsamfunnet

Den viktigste oppgaven til kommunen er å bygge mennesker! Barnehager og skoler er sentrale byggesteiner i det arbeidet. Våre barnehager i Os, som alle er kommunale, er små, og de har lett tilgjengelige, trygge og store uteområder.

Trygghet og trivsel er forutsetninger for at man skal utvikle seg som menneske. Dette gjelder oss alle – og kanskje aller mest for de yngste. Et av satsingsområdene til kommunen er å knytte barnehage og skole enda tettere sammen gjennom å se hele oppvekstområdet under ett. Nå  har vi flotte og moderne barnehagebygg både i Os og i Dalsbygda, med nærhet til skole, idrettsanlegg og flotte uteområder.

Barnehagenes Facebookside

Del denne siden!

OS BARNEHAGE

Den ny barnehagen på Os ble åpnet august 2017. Den ligger på Sundmoen, like ved Os skole, Os-hallen, Os samfunnshus og Sundmoen stadion. Den nye barnehagen har to avdelinger, én for barn fra 0–3 år, og én for barn fra 3–6 år. Til sammen dekker bygget rundt 900 kvadratmeter. Barnehagen har plass til 70 barn og et uteområde som gjør de fleste, uendelig plass både med små skogsområder, lekeområder, sandkasser og lekestativ.

Tufsingdal Barnehage

Barnehagen i Tufsingdalen gjenåpner i august 2022 i sine tidligere lokaler ved Tufsingdalen Samfunnshus.  Årsaken er gledelig økning i barnetallet.

Dalsbygda barnehage

Dalsbygda barnehage ligger kort vei fra skole, butikk og sentrum i Dalsbygda. Flotte utearealer og nydelig omkringsliggende natur gjør dette til et flott sted å være de første årene i livet. Barnehagen har én avdeling, med barn fra 0 til 6 år. Barnehagen flyttet inn i helt nye lokaler i 2010.

Hvorfor velge Os?

   • Full barnehagedekning,
   • Barnehager både i Os sentrum, Dalsbygda og Tufsingdalen
   • Os barnehage ny i 2017
   • Dalsbygda barnehage stod ferdig bygd i 2010
   • Pedagoger med lang erfaring
   • Kort avstand fra hjem til barnehage til jobb

«Vi kan bare hente barna i barnehagen og gå rett ut i skogen for å tenne pølsebål, plukke bær og nyte frilufta.»

sitat-stein-inge-anja-ryenAnja Øren Ryen og Stein Inge Ryen
Tilbakeflyttere og nybyggere i Dalsbygda