Barnehagene er en del av lokalsamfunnet

Den viktigste oppgaven til kommunen er å bygge mennesker! Barnehager og skoler er sentrale byggesteiner i det arbeidet. Barnehagene våre, som alle er kommunale, er små, og de har lett tilgjengelige, trygge og store uteområder.

Trygghet og trivsel er forutsetninger for at man skal utvikle seg som menneske. Dette gjelder oss alle – og kanskje aller mest for de yngste. Et av satsingsområdene til kommunen er å knytte barnehage og skole enda tettere sammen gjennom å se hele oppvekstområdet under ett. Når den nye barnehagen på Sundmoen tas i bruk i 2017, har vi flotte og moderne barnehagebygg både i Os og i Dalsbygda, med nærhet til skole, idrettsanlegg og flotte uteområder.

Barnehagenes Facebookside

Del denne siden!

 • Spennende med gravemaskin-besøk utenfor barnehagen. Foto: Os Kommunale Barnehage
 • Bålpannekos på tur til barnehagens lavo. Foto: Os Kommunale Barnehage
 • Moro på fjelltur. Foto: Os Kommunale Barnehage
 • Barnehagen på gårdsbesøk. Foto: Os Kommunale Barnehage
 • Naturbingo er spennende! Foto: Os Kommunale Barnehage
 • Dalsbygda Barnehage på fottur til Falkpiggen. Foto: Os Kommunale Barnehage
 • Barnehagen på skitur. Foto: Os Kommunale Barnehage
 • Dalsbygda Barnehage har laget uglefuglematere. Foto: Os Kommunale Barnehage

Ny barnehage på Os i 2017

Det bygges i disse dager ny barnehage på Os, nærmere bestemt på Sundmoen, like ved Os skole, Os-hallen, Os samfunnshus og Sundmoen stadion. Den nye barnehagen skal ha to avdelinger, én for barn fra 0–3 år, og én for barn fra 3–6 år. Til sammen dekker bygget rundt 900 kvadratmeter. Barnehagen skal stå ferdig til barnehagestart i august 2017. Arkitektene Berg og Østvang har tegnet den nye barnehagen, og Os Entreprenør bygger den. Dette blir et unikt og romslig bygg der alt ligger til rette for at ungene skal trives.

Os barnehage

Sundmoen barnehage på Os er ei småbarnsavdeling for barn fra 0 til 3 år, mens de større barna går i Furuholtet barnehage, som primært er for barn fra 3 til 5 år (men også godkjent for barn under 3 år).

Dalsbygda barnehage

Dalsbygda barnehage ligger ca. 500 meter fra  Dalsbygda skole og samfunnshus. Barnehagen har én avdeling, med barn fra 0 til 6 år. Barnehagen flyttet inn i helt nye lokaler i 2010.

Hvorfor velge Os?

   • Full barnehagedekning, både i Os sentrum og i Dalsbygda
   • Helt ny barnehage bygges nå på Os; skal stå ferdig i august 2017
   • Dalsbygda barnehage stod ferdig bygd i 2010
   • Pedagoger med lang erfaring
   • Kort avstand fra hjem til barnehage til jobb

«Vi kan bare hente barna i barnehagen og gå rett ut i skogen for å tenne pølsebål, plukke bær og nyte frilufta.»

sitat-stein-inge-anja-ryenAnja Øren Ryen og Stein Inge Ryen
Tilbakeflyttere og nybyggere i Dalsbygda