Jakt og fiske i Os2020-02-03T14:48:11+01:00

Her finner du informasjon og nyttig lenker om jakt og fiskemuligheter i Os kommune

Fiskemuligheter i Os

Lengst sør i kommunen er det statsalmenning som forvaltes av Os fjellstyre. Kortsalg foregår ved Tufsingdal Handel og på gårder i området. I sørområdet har du tilgang til 64 vann og 40 km elv med ørret, røye, harr, sik, lake, gjedde og abbor. Området egner seg godt for både isfiske og stangfiske. I Femunden kan du fiske med oter.

Nord i kommunen er det stort sett privat eid grunn. Her finnes elver, sjøer og små fiskevann, og du kan fiskes med flue, mark og sluk. I elva Vangrøfta er det opprettet egen fluefiskesone.

For informasjon om fiskemuligheter og fiskekort i Dalsbygda og på Os, se Fishspot.
Les også om Korafisket i Tufsingdalen og fiskeveien fra Tylldalen

jakt_og_fiske_i_os
jakt i os

Jaktmuligheter i Os

I Os kommune finnes noen av landets mest attraktive områder for jakt: Forollhogna nasjonalpark med sin landskjente villreinstamme og Dalsbygda med sine godt forvaltede og stabile rypeterreng, en stor og stabil elgstamme, mye rådyr, noe hjort, samt god tilgang på hare, bever og revejakt. Ta kontakt med de forskjellige rettighetshaverne (se nedenfor) for mer info om jakt i Os.

For jakt på statsgrunn, Tufsingdalen: Os fjellstyre
For jakt i Dalsbygda: Dalsbygda jaktlag
Nettsida til Os Jeger og Fisk finner du her
Informasjon om jakt og fiske i Os kommune

Les mer om jakt i Os

I Os er jaktopplevelser en del av skolegangen

I Os er aktive opplevelser og bruk av naturen en viktig del av skoleopplegget. Som elev i Os vil du blant annet få være med på reinsjakt som en del av skolegangen.

jakt og fiske i os

Del denne siden!

Go to Top