Jakt i Os

– Ett av Norges beste jaktområder

Os kommune er et av Norges rikeste område for alle typer jaktformer. Med Forollhogna som et fantastisk sted for villreinjakt og Hummelfjell som et midtpunkt i kommunen for rypejakt, er dette kun noe av det vi har å by på av jaktmuligheter her.

Har du alltid hatt lyst til å prøve ut en eller annen type jaktform, eller er du allerede en dreven jeger? På denne siden vil du finne informasjon om alle typer jakt i den flotte naturen som vi har å by på, som hver og en kan ha nytte av. I tillegg så har vi også laget videoer som forteller mer om de mest populære jaktformene.

God jakt!

Reindsyrjakt

Forollhogna Nasjonalpark som ligger helt vest i Os kommune, i  Dalsbygda, er landets nordligste villreinområde og er kjent for å ha Norges best forvaltet villreinstamme. Dalsbygda Jaktlag har gode overgangsordninger mot områdene utenfor kommunen.  Jaktbart areal er på 1.843.181 dekar.

Hver dag under jakten er det også en veiestasjon ved bommen inn mot Vangrøftdalen som er åpen hver dag fra kl 15:00 til 24:00. Veiing for utenbygds jegere (overgang) bekostes av Dalsbygda Jaktlag.

Elgjakt

Elgjakt kan være høstens store høydepunkt for mange. Her har vi store, flotte områder med tett og fin elgstamme som gjør Os til et ypperlig sted til å jakte elg. I Os er det tre jaktlag og i Dalsbygda er det fem jaktlag. Det er vanlig for jaktlag å rulere jaktterreng hvert år.

Har du lyst til å bli med på et jaktlag så er det bare å ta kontakt med Dalsbygda Jaktlag eller Os Jeger og Fiskerforbund. Dette gjeller både for innenbygds og utenbygds jegere.

Rypejakt

For rypejakt så er de mest populære jaktområdene Dalsbygda og spesielt Forollshogna.

For innenbygds jegere er det salg av jaktkort på jaktlagskontoret på Dalsbygda Handel. Ungdommer under 18 år som er bosatt i Dalsbygda får gratis jaktkort mot betalt jegeravgift.

For utenbygdsjegere så må du søke via inatur.no  og jakten er delt opp i fire perioder:

  • periode er 10-14. september (5 dager)
  • periode er 16-20. september (5 dager)
  • periode er 22-28 september (7 dager)
  • periode er 30. september-6. oktober (7 dager)

Andre steder i kommunen så er Hummelfjell ansett som et bra terreng for rypejakt.

Rådyrjakt

Rådyrbestanden i Os er utrolig god. Mye rådyr som kan jaktes, spesielt i Dalsbygda. Her gjelder det også å komme seg inn på et jaktlag før du kan begynne å jakte.

Dalsbygda Jaktlag har en årlig kvote på ca. 30 rådyr og tilbyr jakt på bukk fra og med 10. august til og med 24. september. Ordinær jakt på rådyr i alle kategorier starter fra 25. september til 23 desember.

Dalsbygda har noen områder som det ikke kan jaktes i. Disse områdene finner du her.

Harejakt

Os har også en veldig god bestand av hare. Med minusgrader tidlig på høsten så blir også harepesten borte. Det er veldig gode terrenger for harejakt og litt for lite harejegere, så her er det bare å bli med på en spennende jaktform!

Seterdalene i Dalsbygda ansees som ideelle jaktområder for hare og jaktperioden er fra 2. til 9. oktober samt en uke litt senere.

I Tufsingdalen kan det jaktes fra 10. september til 23. desember. Mer informasjon finner du her.

Andre typer jakt

Utenom de jaktformene nevnt over så finnes det jakt på andre dyr i Os. Deriblant hjort, rev og bever.

Hjort

I elgjakta så er jakt på hjort forbeholdt elgjegere. Etter elgjakta, er hjortejakt forbeholdt rådyrjegere. For å jakte hjort kreves det 80 treningsskudd, betalt jegeravgift og bestått skyteprøve, tilgang på godkjent ettersøkshund.

I Os kommune er det en samlet jaktkvote på 40 dyr.

Rev

Os jeger og fiskeforening pleier vanligvis og holde noen arrangementer når det kommer til revjakt.

I Dalsbygda kan du registrere deg her før du feller rev. Da vil du få skuddpremie på rev som kan dokumenteres felt i områdene.

Bever

Beverjakt er ikke en spesielt populær jaktform i kommunen, men det egner seg godt for nye jegere som vil jakte alene. Jakttid: fra 1. oktober til 15. mai.

Jegerprøvekurs

Jegerprøven kan tas av alle som fyller 14 år eller eldre. Det er Os Jeger og Fiskerforbund som holder kurset. Som regel holdes kurset en gang i året på våren.

Kursavgift for ungdom og medlemmer er kr 1700 mens for andre er det kr 2500.

Mer informasjon

Du kan enkelt søke på alle typer jakt på Dalsbygda Jaktlag sine nettsider. I Os kan du ta kontakt med Os JFF for mer informasjon. For jakt i Tufsingdalen kan du se Os Fjellstyre sine nettsider for mer informasjon om jakt i de områdene.