Skoler med ambisjoner for barn og voksne

Del denne siden!

Mestring gir livslyst og lærelyst i et miljø som preges av aktivitet og engasjement. Målet er å legge til rette for at elevene skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger, og at det finnes mange mulige innfallsvinkler for å jobbe mot målene i læreplanen.

Skolene i Os kan sammen med de andre skolene i regionen vise til gode skoleresultater over tid. Vi har en kultur for læring.

I oppvekst ønsker vi oppdaterte og dyktige voksne som har fokus både på faglige
kunnskaper, samfunnsaktuell undervisning og med et godt medmenneskelig syn. Det skal brukes både digitale plattformer og mer tradisjonell undervisning. I tillegg til at elevene skal bli faglig godt rustet, ønsker vi elever med god sosial kompetanse, samarbeidsevne og robusthet.

I Os er aktive opplevelser og bruk av naturen en viktig del av skoleopplegget. S

Det er to skoler i Os: Os skole og Dalsbygda skole. Os skole er en 1-10-skole som ligger på Sundmoen i Os sentrum. Dalsbygda skole er en 1-7-skole og ligger sentralt plassert i bygda. Etter 7. trinn begynner elevene fra Dalsbygda i 8. trinn på Os skole.

Kulturskolen samarbeider tett med skolene, noe som resulterer i mange spennende prosjekter. Tilbudet er en del av skolehverdagen og representerer en alternativ læringsarena for flere av elevene.

les mer på Os kommunes hjemmeside: Skolene i Os kommune

Os skole

Os skole er en 1-10-skole med omkring 165 elever i 2016/2017. Skolens ungdomstrinn omfatter alle ungdomstrinnselever i kommunen.

Os skole ligger på Sundmoen, med en unik nærhet til flerbrukshall, kunstgressbane, skiskytter- og alpinanlegg, lysløype og flotte naturområder. To viktige satsingsområder ved skolen er fysisk aktivitet og kultur. Oshallen brukes til fysisk aktivitet både i timer og i friminutt.

Os kulturskole ligger administrativt under Os skole. Skolene i kommunen har i alle år hatt tett og nært samarbeid med kulturskolen, noe som har ført til mange spennende musikkprosjekter.

For tida har skolen ca. 40 ansatte  (inkludert kulturskole, SFO, renholdere og kontorpersonell) i hel- og deltidsstillinger.  Os skole og Dalsbygda skole deler miljøterapeut.

Les mer om Os Skole på kommunens nettsider

«Skole-, idretts- og kulturtilbudet for barna er meget bra i Os. Vi har flotte kultur- og idrettsanlegg, og alt er nært og tilgjengelig.»

sitat-christan-sobergChristian Søberg
Familiefar og journalist i Arbeidets Rett

Dalsbygda skole

«Det å flytte hjem er et verdivalg; vi vil gjerne gi barna en oppvekst med de verdiene og mulighetene vi selv vokste opp med.»

sitat-stein-inge-anja-ryenAnja og Stein Inge Ryen
Tilbakeflyttere og nybyggere i Dalsbygda

Dalsbygda skole, med rundt 50 elever, ønsker å være en viktig del av lokalsamfunnet i bygda vår. Slagordet til skolen er «Skolen i lokalsamfunnet», med lek og læring i skolens nærområde og naturen rundt. Skolen bruker nærmiljøet, næringslivet og innbyggerne i så mange sammenhenger som mulig. Skolens nærområde og naturen rundt oss innbyr til dette, og det gir oss mye. Ikke minst gir det aktive og friske elever, men også motivasjon og praktisk tilnærming til pensum. Videre ligger det mye «uteskole» i slagordet vårt.

Vi har utviklet et verktøy for tilpasset opplæring, elevvurdering og læring: «Utvikler’n». Dette er ment å være et redskap som, på en praktisk måte, skal hjelpe oss i arbeidet med å utvikle en moderne skole. Utvikler’ns form er på ingen måte ferdig enda, men visjonene er klare. Dette skal være et praktisk redskap, og lærere, elever og foresatte skal utvikle det sammen!

Vi skjermer og legger mye vekt på basisfagene norsk, matematikk og engelsk.

Les mer om Dalsbygda Skole på kommunens nettsider