Skole med ambisjoner for barn og voksne

Del denne siden!

Mestring gir livslyst og lærelyst i et miljø som preges av aktivitet og engasjement. Målet er å legge til rette for at elevene skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger, og at det finnes mange mulige innfallsvinkler for å jobbe mot målene i læreplanen.

Skolene i Os kan sammen med de andre skolene i regionen vise til gode skoleresultater over tid. Vi har en kultur for læring.

I oppvekst ønsker vi oppdaterte og dyktige voksne som har fokus både på faglige
kunnskaper, samfunnsaktuell undervisning og med et godt medmenneskelig syn. Det skal brukes både digitale plattformer og mer tradisjonell undervisning. I tillegg til at elevene skal bli faglig godt rustet, ønsker vi elever med god sosial kompetanse, samarbeidsevne og robusthet.

I Os er aktive opplevelser og bruk av naturen en viktig del av skoleopplegget. S

Fra og med skoleåret 2023/24 er alle elevene samlet ved Os skole. Os skole er en 1-10-skole som ligger på Sundmoen i Os sentrum. 

Kulturskolen samarbeider tett med skolene, noe som resulterer i mange spennende prosjekter. Tilbudet er en del av skolehverdagen og representerer en alternativ læringsarena for flere av elevene.

les mer på Os kommunes hjemmeside: Skolen i Os kommune

Os skole

Os skole er en 1-10-skole med omkring 150 elever. Os skole ligger på Sundmoen, med en unik nærhet til flerbrukshall, kunstgressbane, skiskytter- og alpinanlegg, lysløype og flotte naturområder. To viktige satsingsområder ved skolen er fysisk aktivitet og kultur. Oshallen brukes til fysisk aktivitet både i timer og i friminutt.

Os kulturskole ligger administrativt under Os skole. Skolene i kommunen har i alle år hatt tett og nært samarbeid med kulturskolen, noe som har ført til mange spennende musikkprosjekter.

For tida har skolen ca. 40 ansatte (inkludert kulturskole, SFO, renholdere og kontorpersonell) i hel- og deltidsstillinger.

Les mer om Os Skole på kommunens nettsider

«Skole-, idretts- og kulturtilbudet for barna er meget bra i Os. Vi har flotte kultur- og idrettsanlegg, og alt er nært og tilgjengelig.»

sitat-christan-sobergChristian Søberg
Familiefar og journalist i Arbeidets Rett