Project Description

Os kommune, med rundt 2000 innbyggere, er en god kommune å bo i. Os sentrum ligger langs Rørosbanen, og det er 20 min. kjøretid til flyplass. Vi har flott og tilgjengelig natur, med gode muligheter til friluftsliv, jakt og fiske. Det er et aktivt idrettsliv og gode fasiliteter i kommunen, med blant annet en ny skiskytterarena og en ny flerbrukshall. Røros alpinsenter Hummelfjell ligger nær Os sentrum. Os kommune har god plass, gode skoler og god barnehagedekning, og et rikt kulturliv.

100% fast stilling som avdelingsleder i Omsorgstjenesten

Omsorgstjenesten i Os kommune søker etter en avdelingsleder med arbeidsstedet pt. Verjåtunet sykehjem.

Omsorgstjenesten er delt inn i fire avdelinger. Verjåtunet sykehjem, Hjemmetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede og Bofellesskap for enslige mindreårige flykninger. Avdelingene har egne avdelingsledere og felles virksomhetsleder. I tillegg har omsorgstjenesten eget kjøkken og ergoterapitjeneste.

Ansvar og arbeidsoppgaver

* Ansvar for den daglige driften av Verjåtunet sykehjem
* Skape et godt arbeidsmiljø
* Bidra til utvikling av omsorgstjenestene
* Delegert personal og økonomiansvar for egen avdeling
* Koordineringsansvar rundt studenter, lærlinger og praksiskandidater

Krav til kompetanse

Vi søker etter en avdelingsleder som:
* har autorisasjon som sykepleier
* har studiepoeng innen ledelse

Det er ønskelig at vedkommende har veiledningskompetanse

 

Personlige egenskaper

Vi søker en avdelingsleder som:
* er løsningsorientert og positiv
* tar initiativ og ansvar
* har evne til å jobbe selvstendig, men også godt i team
* har stå på vilje og gode samarbeidsevner
* er tydelig
* har interesse for å utvikle faget og øke kvaliteten på tjenestene
* behersker norsk godt både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Vi tilbyr

Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter hovedtariffavtalen.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Annet

Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Politiattest må fremlegges i stillinger der det er krav om dette.

 

Søknad sendes:

Søknaden sendes elektronisk via kommunens hjemmeside innen fristen. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.
Søknadsfrist 2.12.2016

 

Kontaktperson

Vigdis Øvergård, virksomhetsleder Omsorgstjenesten, mobil: 95088883, vigdis.overgard@os.kommune.no