100 % fast stilling som konsulent hos NAV Os2017-05-24T21:53:57+00:00

Project Description

Os kommune, med rundt 2000 innbyggere, er en god kommune å bo i. Os sentrum ligger langs Rørosbanen, og det er 20 min. kjøretid til flyplass. Vi har flott og tilgjengelig natur, med gode muligheter til friluftsliv, jakt og fiske. Det er et aktivt idrettsliv og gode fasiliteter i kommunen, med blant annet skiskytterarena og flerbrukshall. Røros alpinsenter Hummelfjell ligger nær Os sentrum. Os kommune har god plass, gode skoler og god barnehagedekning, og et rikt kulturliv.

100 % fast stilling som konsulent hos NAV Os

Kort om stillingen
NAV Os søker etter en sosialkonsulent i 100 % fast stilling. Stillingen vil være en del av NAV Os sitt tverrfaglige og tverretatlige team.

Ansvar og arbeidsoppgaver
Arbeidet krever at du sammen med bruker forsøker å finne løsninger som bidrar til selvhjulpenhet.
* Oppfølging og veiledning av alle typer arbeidssøkere
* Utarbeidelse av aktivitetsplaner og arbeidsevnevurderinger
* Utstrakt samarbeid med arbeidsgivere, tiltaksarrangører og andre samarbeidspartnere
* Råd og veiledning, saksbehandling etter Lov om Sosiale Tjenester i NAV, herunder gjeldsrådgivning.
* Kartlegging, utredning og igangsetting av ulike tiltak innen rusomsorg, helsesektoren, arbeidstrening, kvalifiseringsprogrammet m.m.
* Hovedansvar for Bruker-Plan registrering i kommunen
* Representere NAV i diverse fora innen for eget arbeidsområde.

Krav til kompetanse
Bachelorgrad i sosialt arbeid/velferd. Ønskelig med videreutdanning innen rus og ROP lidelse. Erfaring fra sosialtjenesten/NAV er ønskelig.
I tillegg må du ha gode skriftlige og muntlig framstillingsevne i norsk.
Det stilles krav om førerkort, bør disponere bil.

Personlige egenskaper
Vi søker en praktisk og engasjert person. Du må ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt, ha stor arbeidskapasitet, være fleksibel, utholdende, og jobbe selvstendig. Du må være ansvarsbevisst og engasjert i klientrettet arbeid. Du bør være løsningsorientert å ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi ønsker å en medarbeider med pågangsmot, humor, stor arbeidskapasitet og initiativ.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
En spennende og travel arbeidshverdag, et godt arbeidsmiljø, hvor du i stor grad kan påvirke din egen arbeidshverdag.
Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter hovedtariffavtalen.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Søknad sendes
Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside innen fristen. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.

Søknadsfrist 19.05.2017 Utlyst dato 05.05.2017 Vårref 117

Kontaktperson
Guri Nordsveen, virksomhetsleder NAV, mobil: 41573013, guri.nordsveen@os.kommune.no