Project Description

Os kommune, med rundt 2000 innbyggere, er en god kommune å bo i. Os sentrum ligger langs Rørosbanen, og det er 20 min. kjøretid til flyplass. Vi har flott og tilgjengelig natur, med gode muligheter til friluftsliv, jakt og fiske. Det er et aktivt idrettsliv og gode fasiliteter i kommunen, med blant annet en ny skiskytterarena og en ny flerbrukshall. Røros alpinsenter Hummelfjell ligger nær Os sentrum. Os kommune har god plass, gode skoler og god barnehagedekning, og et rikt kulturliv.

100% fast stilling som landbrukssjef i Os, Røros og Holtålen kommuner

Os, Røros og Holtålen kommuner etablerer en felles landbruksavdeling fra 1. januar 2017. Os kommune er vertskommune. Vi har ledig 100 % fast stilling som landbrukssjef. Landbrukssjefen blir leder av den nye landbruksavdelingen.

I de tre kommunene er det i dag i underkant av 300 aktive bruk. De aktive brukene driver hovedsakelig med melk- og kjøttproduksjon basert på grovfôr, men vi har også et miljø med fjørfe- og pelsdyroppdrett i vårt område. I regionen finnes også merkevaren Rørosmat som distribuerer, produserer og selger lokalprodusert mat fra Rørostraktene.

“En offensiv landbruksavdeling i ny drakt”

Vi ønsker at landbruksavdelingen skal ha en framtidsrettet organisering som skal bistå med å utvikle landbruksnæringen og den enkelte bonde. Vi søker derfor etter en tydelig og motiverende leder som ønsker å være med på å utvikle landbruket i regionen.

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

Som landbrukssjef vil du få ansvar for å lede og utvikle avdelingen, både faglig og administrativt. Dette innebærer bl.a.

* ansvar for kommunal landbruksforvaltning og saksbehandling

* ansvar for å initiere og lede utviklings- og planarbeid innen landbruk

* økonomi og personalansvar

* informasjon og veiledning

 

Kvalifikasjoner:

* Relevant utdanning fra universitet eller høgskole. Relevant arbeidserfaring fra kommunal sektor kan kompensere for utdanningskravet.

* Relevant erfaring

* Det er ønskelig med
– erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling.
– erfaring fra ledelse i privat eller offentlig sektor

 

Krav til søker:

Vi søker etter en mål- og resultatorientert leder med gjennomføringskraft og troverdighet. Du er en dyktig relasjonsbygger og evner å engasjere og utvikle medarbeidere gjennom å utfordre, stille krav, støtte og motivere.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver og sammen med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere vil du være med å utvikle landbruket og næringslivet i regionen videre i et spennende samspill mellom politikk og administrasjon, privat og offentlig virksomhet. For rett kandidat er det gode utviklingsmuligheter, både faglig og personlig.

Tilsetting, lønn og arbeidsvilkår skjer i samsvar med gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Annet

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I henhold til offentleglova § 25, 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønske om unntak behandles i tråd med bestemmelsen i samme lov.

Os kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

 

Søknad med CV sendes:

Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside innen fristen. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.

Søknadsfrist 25.11.2016
Utlyst dato 07.11.2016
Vår ref 93

 

Kontaktperson

Inge Ryen, Virksomhetsleder Teknisk, landbruk og plan, mobil: 952 66 503, inge.ryen@os.kommune.no

For informasjon og drøftinger kan også vår rådgiver kontaktes: Arena Utvikling AS, Snorre Gabrielsen, tlf 911 56 130, eller Einar Frønes, tlf 901 08 933.
Henvendelser til Arena Utvikling AS vil bli behandlet fortrolig overfor arbeidsgiver i en innledende fase i prosessen.