Project Description

Os kommune, med rundt 2000 innbyggere, er en god kommune å bo i. Os sentrum ligger langs Rørosbanen, og det er 20 min. kjøretid til flyplass. Vi har flott og tilgjengelig natur, med gode muligheter til friluftsliv, jakt og fiske. Det er et aktivt idrettsliv og gode fasiliteter i kommunen, med blant annet en ny skiskytterarena og en ny flerbrukshall. Røros alpinsenter Hummelfjell ligger nær Os sentrum. Os kommune har god plass, gode skoler og god barnehagedekning, og et rikt kulturliv.

100% vikariat som ped. leder

Kort om stillingen
Os kommunale barnehage søker etter en pedagogisk leder i et vikariat for perioden 28.11.2016 til og med 14.08.2017. Stillingen er pr. tiden ved Sundmoen barnehage. Sundmoen barnehage har to avdelinger for barn i alderen 0-3 år. Våre satsningsområder er fysisk aktivitet, sosial kompetanse, språk og veiledning.

Stillingsteksten fortsetter under bildet
os-barnehage

Ansvar og arbeidsoppgaver
* Ansvaret for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet
* Ansvar for veiledning av det øvrige personalet på avdelingen
* Bidra til utviklingsarbeid på avdelings- og barnehagenivå
* Skape et godt leke- og læringsmiljø
* Skape et godt arbeidsmiljø
* Kontakt med foreldre
* Samarbeid med andre instanser ved behov

Krav til kompetanse
For stillingen kreves utdanning som førskolelærer/barnehagelærer.

Dersom det ikke søker kvalifisert personell, vil tilsetting av fagarbeider vurderes. Søkere kan også bli vurdert til andre stillinger, både faste og vikariater som måtte bli ledig under tilsettingsprosessen i de kommunale barnehagene.

Personlige egenskaper
Vi søker etter en ped. leder som:
* har gode evner til samspill med barna
* har gode samarbeidsevner
* evne til å ta initiativ og ansvar
* er løsningsorientert og positiv
* har god formuleringsevne både skriftlig og muntlig i norsk

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter hovedtariffavtalen.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Politiattest må fremlegges i stillinger der det er krav om dette.

Søknad sendes
Søknaden sendes via elektronisk søknadskjema på kommunens hjemmeside innen fristen. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.

Søknadsfrist 28.09.2016 Utlyst dato 12.09.2016 Vårref 91

Kontaktperson
Lene Westvold Eggen, virksomhetsleder Os kommunale barnehage, tlf: 62470204, mobil: 97674700, lene.westvold.eggen@os.kommune.no