Project Description

Arkitektene Berg og Østvang

Allsidighet og fleksibilitet er viktig for vår drift i en utkantkommune. Vi legger vekt på å være tilgjengelig både for små og store oppdragsgivere og yter alltid den service og oppmerksomhet hvert enkelt oppdrag har krav på. Vi ønsker å bidra til et godt bygningsmiljø totalt sett, og har derfor stedstilpasning og lokal byggeskikk som naturlige elementer i våre prosjekter. Arkitektene Berg og Østvang AS har bred erfaring fra mange typer oppdrag. Foruten arkitekturprosjektering tilbyr vi tjenester innen interiørarkitektur, bygningsadministrasjon, stedsutvikling og reguleringsarbeid.

Bakgrunn
Arkitektene Berg og Østvang ble etablert i Os i Østerdalen i 1979. Siden den gang har firmaet vokst, og har etter hvert fått et solid fotfeste i Nord-Østerdalen og Rørosregionen. I dag sysselsetter kontoret seks arkitekter. I 2006 opprettet vi avdelingskontor på Dombås.
Kvalitetssikring
Vi har innarbeidet et kvalitetssystem som sikrer riktig kvalitet på alle våre tjenester.

Vi har sentral godkjenning innen følgende fagområder:

Ansvarlig søker kl. 3
Ansvarlig prosjekterende kl. 3
Ansvarlig kontrollerende kl. 3.

Kontakt
Atle Berg
971 09 485
firmapost@arkitektene.no