Aspiranter til Brann – og Redningstjenesten2017-05-24T21:54:25+00:00

Project Description

Os kommune, med rundt 2000 innbyggere, er en god kommune å bo i. Os sentrum ligger langs Rørosbanen, og det er 20 min. kjøretid til flyplass. Vi har flott og tilgjengelig natur, med gode muligheter til friluftsliv, jakt og fiske. Det er et aktivt idrettsliv og gode fasiliteter i kommunen, med blant annet skiskytterarena og flerbrukshall. Røros alpinsenter Hummelfjell ligger nær Os sentrum. Os kommune har god plass, gode skoler og god barnehagedekning, og et rikt kulturliv.

Aspiranter til Brann – og Redningstjenesten

Kort om stillingen
Det skal tilsettes aspiranter til deltidsstyrken i Os Brann- og Redningstjeneste.
Som deltids brannkonstabel vil du inngå i innsatsstyrken i forbindelse med brann og ulykker.
I stillingen inngår ca. 8 årlige øvelser i tillegg til reelle oppdrag.

Opplæring vil bli gitt.

Søkere bør ikke være over 35 år og må inneha førerkort minimum kl. B.
Søkere med førerkort klasse C og / eller kompetansebevis for utrykningskjøring vil bli foretrukket.
Søkere må ha tilfredsstillende helse som minst tilfredsstiller kravene til førerkort kl. D.

Som en del av ansettelsesprosessen kan det bli avholdt fysiske og psykiske tester.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting vil det bli tatt hensyn til forskriftenes krav til bosted og arbeidssted.

Annet
Nærmere opplysninger om tjenestevilkår, lønn mm fåes ved henvendelse til brannvesenet ved:
Henning Høistad eller Bjørn Ivar Sevatdal.

Politiattest må fremvises ved eventuelt tilbud om stilling.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Attester og vitnemål tas med til evt. intervju.

Søknad sendes
Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside innen fristen.
Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kontakt servicetorget i kommunen.

Søknadsfrist 19.05.2017 Utlyst dato 26.04.2017 Vårref 114

Kontaktperson
Henning Høistad, mobil: 952 88 849, henning@hoistad.no
Bjørn Ivar Sevatdal, tlf: 72 41 94 58, bjorn.ivar.sevatdal@rors.kommune.no