Project Description

Antikvarisk håndverker fra byggets bunn til topp. Meget god erfaring på restaurering av tørrmurer og utsikfting av tømmer.

Kontakt
Domi Siscalo
480 38 616
sisdomi@yahoo.com
Rørosveien 3664, 2550 Os i Østerdalen