Project Description

Fjellregionen Arrangement

Effektiv og kompetent ledelse og utvikling av arrangementer i Fjellregionen

Kontakt Roar Aksdal, tlf: 934 19 311 / e-post: fjellarr@icloud.com / Verjåbakken 2, 2550 Os i Østerdalen