Project Description

os-kommune

Os kommune, med rundt 2000 innbyggere, er en god kommune å bo i. Os sentrum ligger langs Rørosbanen, og det er 20 min. kjøretid til flyplass. Vi har flott og tilgjengelig natur, med gode muligheter til friluftsliv, jakt og fiske. Det er et aktivt idrettsliv og gode fasiliteter i kommunen, med blant annet en ny skiskytterarena og en ny flerbrukshall. Røros alpinsenter Hummelfjell ligger nær Os sentrum. Os kommune har god plass, gode skoler og god barnehagedekning, og et rikt kulturliv

Flyktningkonsulent (Ref.nr: 89)

50% engasjement som flyktningkonsulent

Kort om stillingen
NAV Os søker etter en flyktningkonsulent i 50 % engasjement, med snarlig tiltredelse.
Varighet ca ett år fram i tid, med mulighet for forlengelse.

Stillingen vil være en del av NAV Os sitt tverrfaglige og tverretatlige team, og skal jobbe med mottak, bosetting,
kvalifisering og integrering av flyktninger i Os kommune.

Ansvar og arbeidsoppgaver
Du vil få ansvar for:
* Bosetting, koordinere arbeidet med klargjøring av boliger og bidra til etablering i bolig
* Samarbeide med voksenopplæringen og næringslivet om kvalifisering til utdanning og arbeid gjennom
introduksjonsordningen.
* Samarbeide med barnevern, grunnskole, barnehage, SFO og helsetjenesten, og i tillegg sørge for at disse får god
informasjon og veiledning.
* Bistå med å etablere kontakt med frivillige organisasjoner
* veiledning og oppfølging av den enkelte flyktning med praktiske oppgaver
* Saksbehandling herunder NIR registrering.

Krav til kompetanse
Vi søker etter deg med utdanning innen sosialfaglige- eller pedagogiske fag.
Hvis du i tillegg har arbeidet innenfor feltet vil dette være en fordel.
Det stilles krav om førerkort.

Personlige egenskaper
Vi søker en praktisk og engasjert person. Du bør være løsningsorientert å ha gode samarbeids- og
kommunikasjonsevner.

Du må være tolerant og åpen for andres forståelse og måte å håndtere hverdagen på. Det kan bla. være temaer innen
religion, barneoppdragelse eller mattradisjoner.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter hovedtariffavtalen.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Politiattest må fremlegges i stillinger der det er krav om dette.

Søknad sendes
Søknaden sendes elektronisk via kommunens hjemmeside innen fristen. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.

Stillingtype: Engasjert

Lokasjon: NAV (Sosiale tjenester)

Kontakter:
Guri Nordsveen, virksomhetsleder NAV, Mobil: 41573013

For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema:

[Klikk her] Søknadsfrist: 12.07.16