Project Description

Gården Eggset i Jonasvollveien 89

Gården Eggset i Jonasvollveien 89 vurderes solgt. Eiendommen er på ca 450 mål hvorav 350 mål er dyrket mark. Gården har i dag 24 melkekyr, men driftsbygningen har plass til 30 kyr i løsdrift. Melkekvoten er på 170 tonn hvorav 60 tonn leies. Gården selges med alt som trengs av løsøre for å kunne videreføre gårdsdriften.

På Eggset er det et bolighus fra 1978 med 5 soverom. I tillegg er det en kårbolig på gården. Her kan en aktiv gårdbruker nyte livet med kort vei til Femunden og jakt- og fiskerettigheter i Statsallmenningen.

For bilder: Se www.eggset.net

Kan dette være noe for deg?
Kontakt Elisabeth Wikan Heidtmann i Vekst i Os  AS på telefon 926 57 906.