Project Description

Hummelfjell Eiendom AS

Eiendoms- og boligutvikling

Kontaktpersoner

Bjørn Fredheim
90997257
Bjorn.fredheim@norconsult.no

Arne Horten
90105593
arne.horten@infonett.no