Project Description

Marketmap jobber med kampanjer og aktiviteter som er målbare innen digital markedsføring. I dag kan vi gjerne si riktig markedsføring i en digital verden. Bruk budsjettet ditt på markedsføring du faktisk kan vurdere resultatene av. Vi gir deg relevante rapporter på nøkkeltallene, og dette gir deg grunnlaget for å bestemme de videre grepene i din markedsføring.

Alt for mange aktører innen markedsføring kan ikke gi deg svaret på dette. Nettopp derfor er Marketmap til.

Hva leverer Marketmap?

Ofte er realiteten at det finnes uendelig mange verktøy å bruke, og både du og jeg har rett og slett ikke tid til å sette oss inn  i alle disse. Og nye kommer hver dag. Det handler om å finne det som fungerer for nettopp din virksomhet eller ditt konsept. Vi jobber med strategi som er skreddersydd for nettopp din virksomhet. Når vi har dette på plass kan vi begynne å designe kampanjene som skal bidra til at vi når de målene vi har satt. Deretter kommer gjennomføring av aktivitetene vi planlegger. Det finnes ingen snarveier for å få gode resultater.

Annonsering på Facebook og i Google Adwords, utforming og optimalisering av nettsider. Analyse av resultater med ulike verktøy, og funn som gir oss grunnlag for neste steg. Dette er noen av de naturlige tingene vi gjennomfører og som vi har kompetanse på. Marketmap samarbeider også med Dunder Adventures på filmproduksjon og filming med droner, tillegg til andre aktører som gir totalverdi til leveransen.