Project Description

Mekanor

En datterbedrift av Norfo AS. Mekanor AS er et mekanisk verksted som har profesjonelle fagarbeidere med lang erfaring, og en godt tilpasset maskinpark for produksjon av kundespesifikke produkter. Vi har sertifiserte sveisere i.h.t. NS-EN 287 og kvalitetssikringssytem i.h.t. Nato std. AQAP-130/ISO 9003

Egne produkter
Vi har også en rekke egne produkter, og arbeidsområder som monteringsarbeid, stålkonstruksjoner, sveise- og platearbeid, maskinering, laserskjæring i stål, produksjon av halvfabrikata, og levering av stål. I april 2011 overtok vi rettighetene og produksjonen av Sundt Elektriske Gulvsager, et kvalitetsprodukt som eksporteres til hele Europa.

Fabrikken
Vi er lokalisert i Os i Østerdalen, 13 km sør for Røros. Kommunikasjonene er gode. Vi er lokalisert like ved RV30 og jernbane. Avstanden til Røros Lufthavn er 15 km.

Kontakt
Tlf 62 49 76 60