Project Description

Østerdalsmia

Kvalitet, funksjonalitet og design
Østerdalsmia startet i sin tid som ei god, gammeldags smie med produksjon av bruksgjenstander som var etterspurt i nærmiljøet.
Så vel selskapet som produksjonen er tuftet på gode håndverkstradisjoner, kunnskap og erfaringer høstet gjennom generasjoner – om funksjonalitet, om kvalitet og om utforming.

Spesialiteten vår er bearbeiding i smijern og messing, men Østerdalsmia har gjennom årene også utviklet seg til å bli en moderne industribedrift med industriell produksjon av maskinerte deler og stålkomponenter som tilfredsstiller selv de mest kresne kunder.

Så vel produksjon som produktutvikling er tuftet på generasjoners erfaringer for utvikling av funksjonalitet, kvalitet og utforming i samsvar med byggeskikk og kultur.

Østerdalsmia har gjennom årene utviklet et bred produktspekter innenfor smijern – produkter som passer inn i så vel hytter som moderne hus bygd etter tradisjonell byggeskikk. Og som tåler dagligdags tøff bruk.

Industriell delproduksjon som tilfredsstiller selv de mest kresne kunder
Vi kan også ta på oss reparasjoner av ulik art, ta kontakt med oss.

Våre medarbeidere
Østerdalsmia har dyktige medarbeidere. Fagfolk med høy kompetanse på sveising, smiing, stansing, dreiing, maskinering og pulverlakkering betjener en moderne maskinpark:

– Dreiebenker
– Fresemaskiner
– Eksenterpresser
– Automatsag
– Platesaks
– Knekkepresse
– Propanfyrt esse
– Boreutstyr
– Pulverlakkeringsanlegg

Kvaliteten kan dokumenteres
Østerdalsmias tradisjon og image er høy kvalitet – den kvalitet som følger godt håndverk og lang erfaring, og som finnes i en kompetent arbeidsstokk.

Østerdalsmia har imidlertid tatt skrittet videre og utarbeidet et sertifiserbart og dokumenterbart kvalitets- og miljøsikringssystem i henhold til ISO 9002 og 14001.

Kontakt
Leif Olav Ryen
Tlf 62 49 70 87