Landbrukseiendom i Tufsingdalen

Kopparleden 6355

Småbruk med fantastisk utsikt selges i Tufsingdalen2018-03-19T18:42:40+00:00

Project Description

Landbrukseiendom i Tufsingdalen selges

Landbrukseiendom uten drift og produksjon i dag. Det har vært drevet produksjon av melk og kjøtt på gården, men idag er melkekvota og jorda utleid. Eiendommen består av to parseller som ligger med kort avstand til hverandre. Den største parsellen er bebygd.
Parsell med Bnr.12 har 113,3 daa fulldyrka jord, 16,3 daa innmarksbeite, 2,4 daa skog med lav bonitet, 59,4 daa med uproduktiv skog5,8 daa myr, 6,5 daa jorddekt fastmark og 5,6 daa bebygd areal. Parsell med Bnr.13 har 35,5 daa fulldyrka jord, 25,4 daa uproduktiv skog, 7 daa myr, 3,4 jorddekt fastmark og 0.3 daa med vei.

I følge eierne har gården en melkekvote på 76.401 liter som idag er bortleid til naboer. Kvota er bortleid fram til 2021. Dyrka mark er også utleid og har en samlet utleiepris på ca. kr 18.000,-

Eiendommen er bebygd med våningshus fra 1972 og har en ordinær enkel standard. Dette er en generasjonsbolig med en stor og en litt mindre leilighet. I tillegg er eiendommen bebygd med et eldre bolighus, driftsbygdning, dobbeltgarasje, vedskjul, sommerfjøs, stabbur og torvbu. Det eldre bolighuset har i perioder vært utleid til jakt-, fiske- og friluftsinteresserte. Leilighet i Våningshus har ogå vært utleid til samme formål i Rørosmartnan, ferier og jaktperioder. Driftsbygningen er opprinnelig fra 1958, men ombygd og modernisert først på 1980-tallet. Sommerfjøs og torvbu er uten betydning for drift av gården. Selgerne vurdere å flytte stubburet, så det kan bli borte før overtakelse til ny eier.

Se hele annonsen på Finn.no

VÅNINGSHUS:
Sokkeletasje: Kjellerstue, hobbyrom, grovkjøkken, gang og bodareal.
1.etg: To kjøkken, to stuer, spisestue, ganger og vindfang, bad og vaskerom.
2.etg: Gang, 4 soverom og bad.
Areal:
Totalt: 379 kvm BTA.
Kjeller/sokkel: 139 kvm BTA.
1.etg: 143 kvm BTA.
2.etg: 97 kvm BTA.

ELDRE BOLIGHUS:
Råkjeller
1.etg: gang, kjøkken, stue og to soverom.
2.etg: gang, “kjøkken” og tre soverom.

DRIFTSBYGNING:
Driftsbygningen består av husdyrrom med innredning for melkeproduksjon. Noe av den eldste delen av fjøsbygningen har vært benyttet til saufjøs. I bygningen er det også en plansilo som ble brukt frem til 2013, da drift ble avsluttet. I tilbygd del er det melkerom, sanitæranlegg med dusj og wc, kontor og gangareal. Servant på kontoret. Melketanken leies ut av Tine og ble fjernet da melkekvoten ble leid ut i 2009. Fjøset er ikke ryddet og vasket og overleveres slik det står.

GARASJE:
Inneholder to biloppstillingsplasser.

UTHUS v/bolig:
Lager. Idag blir det brukt til vedskjul.

SOMMERFJØS:
Disponibel lagerplass.

Besøk gjerne http://www.tufsingdalen.no/ for nyttig info om Tufsingdalen.

Standard

VÅNINGSHUS:
Byggeår på boligen er 1972. Kilde: bygdeboka.
En generasjonsbolig med en stor og en mindre leilighet. Boligen bærer preg av å ha stort sett vinylbelegg på gulv samt en del tregulv. Malte/ overflatebehandlede plater på vegger og i himling. Noen rom har en del panel på vegger.
I hoveddel er det montert luft-til-luft varmepumpe og det er vedovn i stue,
Begge leilighetene har ordinære, enkle innredninger på kjøkken. I hoveddelen er kjøkkeninnredningen byttet i 2006.
Huset ble malt i 2015.
I følge eier må taket påregnes å skiftes da det er tegn til utettheter.

ELDRE BOLIGHUS:
Byggeår er 1921 med påbygg og restaurering i 1948. Kilde: bygdeboka.
Denne boligen har veldig enkel standard og har i perioder vært utleid til jakt-, fiske- og frilufts-interesserte.
Boligen har innlagt vann til utslagsvask og servant. Toalett og dusj i fjøs benyttes av leietakere. Oppvarming med strøm og vedfyring. En generell standard er tregulv og vinylbelegg. Eller malte overflater.

DRIFTSBYGNING:
Byggeår er 1958 med tilbygg for fjøs og plansilo fra starten av 1980-tallet. Kilde: Bygdeboka.
Det er brukt en del sponplater på innvendige vegger i silodelen. Disse er pga. fukt og mekanisk påkjenning ødelagt.
Bygningen er ikke rengjort. Gjødsellagrene er også fulle.
I tillegg er det bygd en gjødselkumme av duk uten for bygningen. Denne er 11 meter i diameter og tre meter høy, av typen Helly Hansen.
Bygningen er ikke i bruk i dag og melketanken er tatt bort.
Bygningen er ikke rengjort etter at drift ble avsluttet og vil ikke bli ytterligere ryddet og rengjort før overtakelse.
Gjødsellagrene er fulle.

GARASJE:
Byggeår er 2005. Kilde: iflg. eier.
Dobbeltgarasje med to porter. Garasjen har innlagt strøm.

UTHUS v/bolig:
Byggeår 1936. Kilde: Bygdeboka.
Blir brukt som vedskjul idag. Enkel bygning.

SOMMERFJØS:
Byggeår 1928. Kilde: Bygdeboka.
I dag brukt som lager.
Tømmerbygning.

STABBUR:
Stabburet vurderes flyttet av selgerne.

En brukt eiendom vil ofte ha svakheter og egenskaper som en ny eiendom ikke har. Det kan være slitasje, dårlig vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Desto eldre eiendommen er desto flere av slike forhold må en kjøper forvente. For utfyllende teknsik beskrivelse henvises til vedlagte landbrukstakst, utarbeidet av Ing. S. E. Johnsen AS.

Beliggenhet

Gårdsbruket ligger i Tufsingdalen i Os (Hedmark) kommune, ca 1,3 km fra FV 28. Eiendommen ligger sørvestvendt,ca. 752 m.o.h, i lia ovenfor Tufsingas utløp fra Siksjøen. Her har du landlig og flott beliggenhet med naturen rett utenfor døren. Eiendommen ligger solrikt til. I området rundt gården er det oppkjørte skiløyper på vinters tid og det er gode jakt- og fiskemuligheter. Det finnes drivstoffanlegg i Tufsingdal sentrum og det planlegges åpning av dagligvareforretning i løpet av sommeren 2018. Den ligger ca. 5 km. fra gården. Ca. 38 km til Os sentrum med mange fasiliteter.
Eiendommen består av to Bnr. hvorav teig med Bnr. 13 ligger ved Tufsinga.
I nærområdet er det et forholdsvis aktivt melkeproduksjonsmiljø med ca. 12 gårdsbruk i drift.

Se hele annonsen på Finn.no

Eiendomsmegler: 
Ole Peder Sjøvold
480 33 330
Aktiv i Fjellregionen

Info
  • Prisantydning: 2 990 000,-
  • Bruttoareal: 1 273 m2
  • Boligtype: Gårdsbruk/småbruk
  • Eieform: Eier (Selveier)
  • Tomteareal: 280 975 m2 (eiet)