Project Description

os-kommune

Os kommune, med rundt 2000 innbyggere, er en god kommune å bo i. Os sentrum ligger langs Rørosbanen, og det er 20 min. kjøretid til flyplass. Vi har flott og tilgjengelig natur, med gode muligheter til friluftsliv, jakt og fiske. Det er et aktivt idrettsliv og gode fasiliteter i kommunen, med blant annet en ny skiskytterarena og en ny flerbrukshall. Røros alpinsenter Hummelfjell ligger nær Os sentrum. Os kommune har god plass, gode skoler og god barnehagedekning, og et rikt kulturliv

Sykepleier (Ref.nr: 90)

80% vikariat som sykepleier

Kort om stillingen
Det er ledig et 80% vikariat som sykepleier i Os kommune, Omsorgstjenesten med arbeidssted pt.
Sykehjemmet. Stillingen har arbeid hver tredje helg. Vikariatet er for perioden 01.09.2016 til og med 31.05.2017.

Omsorgstjenesten i Os kommune er delt inn i fire avdelinger. Verjåtunet sykehjem, Hjemmetjenesten, Tjenesten for
funksjonshemmede og Bofellesskap for enslige mindreårige flykninger. Avdelingene har egne avdelingsledere og
felles virksomhetsleder. I tillegg har omsorgstjenesten eget kjøkken og ergoterapitjeneste.

Krav til kompetanse
* Utdanning som sykepleier
* Autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier
* Gode norskkunnskaper. Både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
* Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
* Det forventes at vedkommende har evne til å ta initiativ, samt ha evne til å opptre ryddig og effektivt.
* Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker, og du må vise hensyn og respekt.
* Du må både kunne arbeide selvstendig og sammen med andre yrkesgrupper og med pårørende.

Vi tilbyr
Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter hovedtariffavtalen.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Politiattest må fremlegges i stillinger der det er krav om dette.

Søknad sendes
Søknaden sendes elektronisk via kommunens hjemmeside innen fristen. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.

Stillingtype: Vikar turnus

Lokasjon: Omsorgstjenesten

Kontakter:
Vigdis Øvergård, virksomhetsleder Omsorgstjensten, Mobil: 95088883, Arbeid: 95088883

For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema:

[Klikk her] Søknadsfrist: 12.07.16