Sykepleierstillinger i omsorgstjenesten2017-05-24T21:55:32+00:00

Project Description

Os kommune, med rundt 2000 innbyggere, er en god kommune å bo i. Os sentrum ligger langs Rørosbanen, og det er 20 min. kjøretid til flyplass. Vi har flott og tilgjengelig natur, med gode muligheter til friluftsliv, jakt og fiske. Det er et aktivt idrettsliv og gode fasiliteter i kommunen, med blant annet skiskytterarena og flerbrukshall. Røros alpinsenter Hummelfjell ligger nær Os sentrum. Os kommune har god plass, gode skoler og god barnehagedekning, og et rikt kulturliv.

Sykepleierstillinger i omsorgstjenesten

Kort om omsorgstjenesten
Omsorgstjenesten i Os kommune er delt inn i fire avdelinger. Verjåtunet sykehjem, Hjemmetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede og Bofellesskap for enslige mindreårige flykninger. Avdelingene har egne avdelingsledere og felles virksomhetsleder. I tillegg har omsorgstjenesten eget kjøkken og ergoterapitjeneste.

Omsorgstjenesten i Os kommune søker per tiden etter sykepleiere i både faste stillinger og vikariat:

* 100% fast stilling som sykepleier i turnus med arbeid hver tredje helg
* 60 % fast stilling som sykepleier i turnus med arbeid hver tredje helg
* 35% fast stilling som sykepleier i turnus med arbeid hver tredje helg
* 100% vikariat som sykepleier i turnus med arbeid hver tredje helg, fra og med d.d. til og med 31.05.2018

Krav til kompetanse
* Utdanning som sykepleier
* Autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier
* Gode norskkunnskaper. Både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
* Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
* Det forventes at vedkommende har evne til å ta initiativ, samt ha evne til å opptre ryddig og effektivt.
* Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker, og du må vise hensyn og respekt.
* Du må både kunne arbeide selvstendig og sammen med andre yrkesgrupper og med pårørende.

Vi tilbyr
Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter hovedtariffavtalen.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
Politiattest må fremlegges før tiltredelse.
Ved intern rokkering kan det i rekrutteringsprosessen oppstå ledighet i andre stillinger med tilsvarende kvalifikasjonskrav. Søkerliste vil da bli benyttet for rekruttering også til disse rollene.

Søknad sendes
Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside innen fristen. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.

Søknadsfrist 19.05.2017 Utlyst dato 05.05.2017 Vårref 118

Kontaktperson
Vigdis Øvergård, Virksomhetsleder Omsorgstjenesten, tlf: 95088883, mobil: 95088883, vigdis.overgard@os.kommune.no

Maja Presthagen, Nestleder Omsorgstjenesten, tlf: 95266523, mobil: 91722808, Maja.Presthagen@os.kommune.no