Kirkeverge / daglig leder i Os Kirkelige Fellesråd2017-05-24T21:52:44+00:00

Project Description

Os kommune har ca. 2000 innbyggere og ligger i Nord-Østerdalen, helt nord i Hedmark fylke. Kommunen er en del av Fjellregionen, der Røros og Tynset er de 2 regionsentrene. Hele området har flotte forhold for friluftsliv og et rikt og mangfoldig kulturliv. Det er videregående skole og sykehus både på Røros og Tynset.

Kirkeverge / daglig leder i Os Kirkelige Fellesråd

Vår kirkeverge skal gå av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger. Kirkestaben på Os er liten, men vi har har et veldig godt arbeidsmiljø og løser ting i fellesskap. Vi ønsker oss en positiv og dyktig leder av fellesrådets virksomhet. Er det deg?

 

Vi har ledig 80 % fast stilling som kirkeverge/daglig leder fra 1. november. Kirkevergen er administrativ leder for virksomheten.

Os kirkelige fellesråd består av 3 menigheter; Os, Dalsbygda og Narbuvoll, og vi har 4 kirker og 5 kirkegårder. I staben er det 2,65 årsverk fordelt på kirkeverge, organist og 2 kirketjenere, samt sokneprest i full stilling. Kirkekontoret ligger i helsesenteret med felles kantine i kommunehuset like ved.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:
– Daglig leder for fellesrådets virksomhet med ansvar for personalledelse, saksbehandling, budsjettoppfølging og økonomistyring.
– Ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirker og kirkegårder
– Noen sekretæroppgaver for presten
– Videreutvikle samarbeid og gode relasjoner med kommunen, menighetsråd, prest og andre samarbeidsparter i lokalsamfunnet og prostiet.

Kvalifikasjoner:
– Relevant utdanning fra høyskole/universitet
– Kompetanse innen IT, økonomi, administrasjon og ledelse
– Kjennskap til offentlig/kirkelig forvaltning
– Relevant praksis kan kompensere for manglende utdanning

Personlige egenskaper
– Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
– Utviklings- og løsningsorientert, med evne til å motivere
– Kunne arbeide selvstendig og strukturert, samt i team med ansatte og frivillige
– Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

Vi kan tilby:
– Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
– Varierte arbeidsoppgaver innenfor et vidt saksfelt
– Stor innflytelse på egen arbeidssituasjon
– Ledermøter med prost og andre kirkeverger i prostiet
– Lønn etter avtaleverket i kirkelig sektor
– Pensjonsordning i KLP

Søkere må være medlem i Den norske kirke.

For nærmere opplysninger kontakt kirkeverge Randi Aas, tlf. 62470343/91346878, epost: kirkekontoret@os.kirken.no eller fellesrådsleder Arne Grue tlf. 62498129/90170566, epost: arngrue@online.no

Søknad med CV sendes på epost til kirkekontoret@os.kirken.no innen 15. mai