Tannlege – 100 % fast stilling ved Os tannklinikk2017-04-05T19:05:41+00:00

Project Description

Vi sprer fremtidstro og optimisme i Hedmark
Vi trenger deg på laget!
    
Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse, folkehelse, kultur, samferdsel, internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, landbruk og miljø. Fylkeskommunen styres etter en parlamentarisk modell med et politisk valgt fylkesråd.

Til daglig ledes administrasjonen av fylkesdirektøren.
Hedmark fylkeskommune har ca. 2000 ansatte. Hedmark fylkeskommune er en IA-bedrift i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA).
Hedmark fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen. Vi legger stor vekt på å tilpasse arbeidsplassen i tråd med den enkeltes behov.
Med ny teknologi og høy kompetanse utvikler vi oss stadig for å gi innbyggerne i Hedmark fylke bedre service og tjenesteutvikling.

Tannlege – 100 % fast stilling ved Os tannklinikk

Tannhelsetjenesten i Hedmark har over 140 stillinger fordelt på 22 tannklinikker i 3 distrikter. Vårt personell behandler alle kategorier pasienter fra prioriterte grupper til betalende klientell. Tannhelsetjenesten i Hedmark vil ved ansettelser benytte prøvetid på 6 måneder regnet fra ansettelsestidspunktet.

Stillingsinformasjon
En 100 % fast stilling som tannlege er ledig ved den offentlige tannhelsetjenesten i Hedmark.
Arbeidssted: Fortrinnsvis ved Os tannklinikk, men ved behov kan det  bli aktuelt å arbeide ved Tolga, Tynset eller Folldal tannklinikk.
I de tilfeller det blir aktuelt å jobbe ved Folldal tannklinikk, vil det bli laget en egen ambuleringsavtale for aktuelle arbeidsdager osv.

Tiltredelse: Etter avtale.

Vi søker
etter deg som tannlege til å bli vår medarbeider.

Vi stiller krav om
* søkere må ha norsk autorisasjon som tannlege
* søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Vi kan tilby
* moderne utstyr, journalprogrammet OPUS og Digora røntgen ved alle våre klinikker
* faglige utfordringer og systematisert etter- og videreutdanning til våre medarbeidere
* et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
* et aktivt og utviklende arbeidsmiljø

Regionene og kommunene i Hedmark kan gi råd og veiledning med hensyn til å finne bolig, jobb til ektefelle/ samboer og barnehageplass.

Informasjon om skoletilbud, fritidstilbud i kommunen og andre muligheter i kommunen vil bli gitt ved forespørsel.

Øvrige vilkår/annet
For den som blir tilsatt, vil det før tiltredelse kreves framlagt både politiattest og attest for tilfredsstillende lungerøntgen.

Som hovedregel jf offentleglova §3 jf § 25 oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse.
Lønn etter avtale.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Søknad sendes
Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.
Link til vår internettside med annonsetekst og elektronisk søknadskjema

Søknadsfrist    01.04.2017    Vår ref    2584

Kontaktpersoner:
Farshad Alamdari, Overtannlege Nord-Øst Hedmark, tlf: 62452270, mobil: 46952481,
farshad.alamdari@hedmark.org
Claes Thorbj Næsheim, Fylkestannlege, tlf: 62544092, mobil: 93218257,
claes.naesheim@hedmark.org