Project Description

Kalvkroken boligfelt

Vi vil gjerne at flere skal flytte til Os kommune! Derfor jobber vi nå med tilrettelegging av tomter for boligbebyggelse i Dalsbygda. I den forbindelse vil det etableres et eget aksjeselskap som skal utvikle og selge disse tomtene, Kalvkroken Boligfelt AS. Der vil det vinteren 2017 være mulighet til å være med på aksjetegningen.

Planområdet Kalvkroken ligger i Dalsbygda sentrum. Adkomsten til Kalvkroken går fra Midtre Dalsbygdvei. Kalvkroken ligger sentralt og vestvendt i Dalsbygda, med utsikt mot fjell og kulturlandskap.

Kalvkroken Boligfelt AS

Kalvkroken Boligfelt AS sitt formål er å regulere og bygge ut 10-12 eneboligtomter i Kalvkroken, Dalsbygda. Inntil to av disse tomtene skal selges og utvikles til utleieenheter. Dette skal være romslige utsiktstomter med gode solforhold, sentrumsnært med kort avstand til skole, barnehage, idrettsanlegg og butikk.

Aksjeselskapet vil bli organisert offentlig-privat. Os kommune har allerede bevilget 299 000 kr fra investeringsfondet til aksjekapital. Resterende vil tegnes gjennom private aksjetegninger.

Du kan bli medeier i aksjeselskapet

Minste tegningbeløp er 5 000 kr. Målet med aksjeselskapet er ikke rask avkastning, men å etablere et stabilt og trygt selskap som over tid vil selge unna alle tomtene og kanskje investere videre. Dette er ikke et prosjekt for de som ønsker seg rask og høy avkastning, men er villig til å stille med tålmodig kapital. Dette er en investering, ikke en gave. I tillegg så bidrar man sterkt til å utvikle Dalsbygda som lokalsamfunn og Os som bokommune.

Kontaktinformasjon

Forhåndstegning av aksjer kan skje ved å varsle arbeidsgruppa på epost (jongr@roros.net). Forhåndstegning skjer med forbehold om godkjent reguleringsplan og fullfinansiering. Endelig tegning og innbetaling av aksjekapital skjer i forbindelse med formell stiftelse av selskapet.