Project Description

Vekstra Os Regnskap

Vi hjelper deg å holde orden på økonomien og skape bedre inntjening.

Vekstra AS ble etablert som regnskapskjede i 2003, og består i dag av 28 regnskapskontorer spredt omkring i landet. Vi har kunder innen mange bransjer og av ulik størrelse, og tilbyr et bredt spekter av tjenester og løsninger.

Vekstra AS utvikler og drifter fellesløsninger på de områder der det er rasjonelt, mens kundene betjenes av de lokale kontorene som er selvstendige økonomiske enheter. På denne måten får kunden den beste service fra det lokale regnskapskontoret, som på sin side drar nytte av felles kvalitetssystemer, kompetanse, teknologi og andre stordriftsfordeler som er vanlig i større organisasjoner. Dette skal komme deg som kunde til nytte.

Kontakt
Christen Gullikstad
62 47 01 00
os@vekstra.no
Søstergata 9, 2550 Os i Østerdalen