Project Description

Veteranbiler føres tilbake til gammel glans.

Kontakt
Svenn Robert Stenseth, tlf:
922 57 765
svenn.robert.stenseth@roros.net
Vangrøftveien 358, 2552 Dalsbygda