Del denne siden!

Her er vi

Os kommune er den nordligste kommunen i Innlandet fylke og grenser i nord til Røros kommune og Trøndelag fylke. Det er kun 14 km fra Os sentrum til Røros, 20 km til Tolga og 40 km til Tynset.

Os er en fjellkommune som preges av åpne jordbruksbygder, fjellbjørkeskog og slake fjell og lier. Kommunen strekker seg helt fra Femunden i øst til Forollhogna i vest, en avstand på over 8 mil. Av et samlet areal på 1039 kvadratkilometer er hele 63 prosent fjell. Os er kjent for Hummelfjell, med sine mange muligheter for vinter- og sommeridrett, Forollhogna og Femundsmarka nasjonalparker.

Hvem er vi?

Os har rundt 2000 innbyggere. I vår kommune finner du like mange kvinner som menn, og det er jevn fordeling mellom de ulike aldersgruppene. Os sentrum, ca. 600 meter over havet, ligger ved Glåma og ved foten av Hummelfjellet. Foruten kommunesenteret Os, med omtrent halvparten av kommunens innbyggere, finnes bygdene Dalsbygda, Narjordet, Narbuvoll og Tufsingdalen. Mange av oss har arbeidsplassene våre i Os, men vi er også mange som dagpendler til jobber i nabokommunene. Vi er glade i grendene våre, bryr oss om lokalsamfunnet og tar gjerne i et tak for frivillige lag og foreninger. I Os forsvinner ingen i mengden!

Grender i Os kommune

Os

Kommunesenteret ligger i tettstedet Os, sentralt plassert ved Rørosbanen, Glomma og fylkesvei 30. Omkring halvparten av kommunens 2000 innbyggere bor her.

MER OM OS

Dalsbygda

Dalsbygda, med rundt 500 innbyggere, ligger ca. 5 kilometer vest for Os sentrum. Godt samhold og mange hundre års jordbruk preger den vakre bygda vår, som er omkranset av flotte fjell- og seterområder.

MER OM DALSBYGDA

Tufsingdalen & Narbuvoll

Rundt 20 kilometer og 20 minutter øst for Os sentrum ligger grenda Narbuvoll, med et tjuetalls innbyggere. Enda 20 kilometer og 20 minutter lenger øst ligger Tufsingdalen, hvor det bor i underkant av 200 personer.

MER OM TUFSINGDALEN & NARBUVOLL
Narjordet

Narjordet

12 km øst for Os sentrum ligger den lille grenda Narjordet. Den er ikke så stor til innbygger-antall, men desto større på samhold og dugnadsinnsats. Litt i underkant av 100 bor i bygda, som er rik på foreningsliv og dugnadsinnsats.

MER OM NARJORDET