Del denne siden!

Veien fra Os sentrum til Narbuvoll og Tufsingdalen går blant bjørkekledde lier, klukkende bekker, spredte hus og gårder og slake fjell. Du må kjøre en bit fra Os for å komme hit, men det er grendene våre absolutt verdt!

NARBUVOLL
Narbuvoll ligger vakkert til ved Narsjøens bredd. Vi som bor her kalles «nærringer» og det er rundt 20 stykker av oss med smått og stort. Til den gamle Narbuvoll skolekrets hørte dessuten også gårdene Holden og Kvilvangen, ca 7 km østover på vegen mot Tufsingdalen, og da kan vi raskt bokføre 10 sjeler til. Tidligere var landbruket hovedbeskjeftigelse og næringsveg, men den tida er forbi. De aller fleste har nå sitt daglige virke utenfor bygda og det er langt mellom beitedyra. Men vi har da litt å skryte av likevel, synes vi og vi nevner for eksempel: den flotte steinkirka vår, skolemuseum, vår egen bygdebok og vår egen sang, aktive lag og organisasjoner og ikke minst gode muligheter for et aktivt friluftsliv i vakker og vennlig natur.

Les mer på www.narbuvoll.no

TUFSINGDALEN
Tufsingdalen ligger aller lengst øst i Os kommune, nord i Hedmark, på grensa til Engerdal. Vi er omkring 170 stykker, men med hyttefolket økes dette tallet kraftig i feriene, spesielt i påska og om sommeren. Bærebjelken i Tufsingdalssamfunnet har til alle tider vært landbruket. Så høyt over havet med skrinn jord og barskt klima, er det ikke mulig å dyrke annet enn fôr til husdyr. Landbruket er i endring her, som alle andre steder og utviklinga går også her mot færre bruk – og tildels – større bruk og flere deltidsbønder. I Tufsingdalen ligger Femundshytta, som er en del av oppføringa Røros bergstad og Circumferensen på UNESCOs verdensarvliste. I dalen ligger også Tufsingdalen kirke. I bygda er det også fire naturreservat, så her er alle muligheter åpne for deg som er glad i friluftsliv.

Les mer på www.tufsingdal.no

God plass og mye frisk luft

Er det noe vi har nok av, er det frisk luft og plass til å utfolde seg. På Narbuvoll og i Tufsingdalen har vi muligheten til variert friluftsliv året rundt. Vegen er heller ikke lang til Femunden og Femundsmarka.

Femundløpet, sjekkpunkt Tufsingdalen

Femundløpet er et langdistanse sledehundløp som arrangeres hver vinter. Løpet starter på Røros, og hundespannene kjører deretter gjennom åtte kommuner i Hedmark og Sør-Trøndelag, før de returnerer til målgang i Røros. Langs løypa ligger sjekkpunktene, hvor kjørerne kan hvile og fylle opp sleden fra depoter. Alle sjekkpunktene er godt tilrettelagt for publikum med speakertjeneste, ulike aktiviteter og kulturelle innslag. Tufsingdalen er et av disse sjekkpunktene.

Tufsingdal samfunnshus

Tufsingdal samfunnshus er bygdas storstue. Her foregår det stadig et eller annet. Her øver korps og revygruppe, idrettslaget har barnetrim her, bygdefolket møtes til juletrefest, julemesse, påskebasar og 17. mai-feiring. Lag og foreninger har medlemsmøter og årsmøter her, og privatpersoner kan leie huset til selskap.