Del denne siden!

Vekst i Os

Vekst i Os- sidene skal inspirere til positiv vekst og utvikling i kommunen. Os kommune jobber for at flere skal velge å bo, jobbe og investere i Os. Har du lyst til å bygge framtida di i Os? Ta kontakt med Os kommune!

  • Vi er velkomstkomite for potensielle tilflyttere og hjemvendere, som vi bistår med informasjon og hjelp til å finne jobb og bolig
  • Vi jobber med utvikling av gode botilbud i Os
  • Vi løfter fram unge vinnerskaller innenfor entreprenørskap

Kontakt

Kontakt oss om du ønsker å bosette deg i Os. Er det noe annet du lurer på, men vet ikke hvem du skal kontakte? Vi hjelper deg frem til riktig person!

 

Adresse
Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os i Østeralen

postmottak@os.kommune.no / Tlf. 62470300

For tilflyttere

Vi skal bidra til at det blir enklere å velge Os som bosted. Vi hjelper til med å skaffe bolig til innflyttere, har oversikt over tilgjengelige jobber og vi er i dialog med folk som har lyst til å flytte til Os. Servicetorget i kommunen har god oversikt, svarer på mye, og hjelper deg med å få kontakt med de rette personene.

Utvikling av gode boliger

Os kommune bidrar til økt boligbygging og regulering av attraktive boligtomter.  Det er for tiden byggeklare tomter i flere deler av kommunen.

logo vekst i Os

Bo

Vi har god oversikt over tilgjengelige utleieboliger, boliger til salgs og tomter i Os.

MER OM Å BO I OS
OS ID

Jobbe

Os kommune har oversikt over ledige jobber i Os, og vi har tett kontakt med bedrifter og offentlig virksomhet i Os og nabokommunene.

MER OM Å JOBBE I OS

Investere

Det er behov for kapital til bygging av boliger og næringslokaler i Os, finansiering av gründere og vekst i eksisterende næringsliv. Vil du investere i Os, ta kontakt med oss!