Veiledende bidrag til Vekst i Os

Alle bidrar etter lyst og evne. Synes du dette var mye, er vi takknemlige for alle bidrag. Har din bedrift hatt et godt år og setter pris på arbeidet som Vekst i Os gjør, er det lov å bidra med mer enn veiledende sum. Bidraget faktureres i starten av 2018.

Bedrifts-kategori Årlig bidrag (veiledende)
Over 10 årsverk 10.000 kr +mva
5 – 10 årsverk 5.000 kr
+mva
2 – 4 årsverk 2.500 kr
+ mva
Inntil 1 årsverk 1.000 kr
+ mva
Nyetablerere
(Gründere og bedrifter som er etablert for mindre enn 3 år siden)
Bestemmes av antall årsverk
(se over)