Vekst i Os-bidraget2018-02-17T11:52:51+00:00

Spleiselaget for vekst i Os

Arbeidet som gjøres av Vekst i Os er et spleiselag mellom Os kommune, Tolga-Os Sparebank og næringslivet. Etter prosjektperioden fra 2015 til og med 2017 har tilskuddene vært en stor del av finansieringen. Fra 2018 og utover skal det ligge en tredeling til grunn for finansieringen. Dette betyr at næringslivet på Os må ta en noe større andel av kostnadene på arbeidet som gjøres av Vekst i Os. Alle bedrifter i Os inviteres herved til å bidra til grunnfinansieringen av Vekst i Os.

SE VEILEDENDE VEKST I OS-BIDRAG

Vekst i Os har oppnådd mye, men har ennå mye ugjort. I tillegg til å jobbe aktivt med markedsføring og synliggjøring av Os som attraktiv bo- og arbeidskommune, har selskapet utført kommunens 1. linjetjeneste gjennom støtte fra næringsfondet.

Selskapet satte seg som mål å skape 40 nye arbeidsplasser og få 80 nye innbyggere til Os innen utgangen av 2017.  Status per oktober er 30 nye arbeidsplasser og 50 nye innbyggere.

Vekst i Os hjelper bedrifter til å grave litt dypere og bygge solid (og noen ganger litt høyere…)

Foto: Øystein Langøien

Hva skal Vekst i Os gjøre framover?

Å etablere, drive og utvikle en bedrift er et eget håndverk. Dette håndverket behersker Vekst i Os. Vi spør de spørsmålene som gjør at bedriften bygger en enda mer solid fremtid for seg og sine medarbeidere, og vi peker på nye muligheter for utvikling. Vi hjelper til med å skrive søknader om tilskudd og annen finansiering, og vi svarer på spørsmål om stort og smått innenfor lovpålagte krav til bedrifter og arbeidsgivere. Dette arbeidet kommer vi til å fortsette med i 2018.

I 2018 kommer vi til å satse enda tyngre på markedsføring av Os som en attraktiv bokommune i digitale medier. Dette er arbeid som krever høy kompetanse og mye ressurser, men erfaringene vi har gjort oss de siste årene viser at dette er riktig for å nå ut til vår målgruppe: Unge par og familier som ønsker seg et liv utenfor storbyen.

Bruk gjerne registreringsskjemaet som det linkes til i knappen til høyre. Vi kontakter bedrifter som vi ikke har fått svar fra innen tirsdag 28. november 2017.

Registrer din bedrifts vekst i os-bidrag her